Ondanks het fundamentele recht op gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, enz., hebben niet alle kinderen in dezelfde mate toegang tot deze rechten. Gewapende conflicten, natuurrampen, armoede, pandemieën, en andere uitdagingen verergeren de bestaande ongelijkheden, waardoor het voor jongeren in kwetsbare groepen nog moeilijker wordt om hun rechten op te eisen.

In 2022 hebben we bij MobileSchool.org, in samenwerking met Uit De Marge, European Playwork Association (e.p.a), en ARSIS, binnen het kader van een Erasmus+ project, een educatieve toolkit ontwikkeld rond kinderrechten: 'All Children, All Right(s)!'. Deze toolkit biedt niet alleen richtlijnen en methodieken voor jeugdwerkers om het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind praktisch toe te passen, maar ook om kinderen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Veel jeugdwerkers zijn bekend met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind (IVRK), maar weten niet altijd hoe ze dit in de praktijk moeten toepassen. Daarom omvat onze toolkit 11 educatieve posters, 10 audioverhalen, spelen & activiteiten, en 6 trainingsprogramma’s.

Om niet alleen jeugdwerkers maar ook leerkrachten handvaten te geven, hebben we op basis van deze toolkit een speciaal lespakket ontworpen voor de derde graad van het lager onderwijs. Deze bestaat uit twee lessen van 50 minuten.

  • Les 1: Een algemene inleiding in het thema kinderrechten, met een diepgaande verkenning van de verschillende dimensies van kinderrechten.
  • Les 2: De mogelijkheid tot verdieping van het thema, met praktische uitdieping aan de hand van educatieve posters, aan de hand van twee opties.

Benieuwd naar de volledige toolkit? Neem dan zeker een kijkje op onze website. Voor interesse in andere thema’s zoals relaties en seksualiteit, gezondheid, of financiële geletterdheid, verwijzen we je graag naar onze andere educatieve materialen.

Heb jij feedback voor ons? Geef ons zeker een seintje via info@mobileschool.org en dan gaan wij hier graag mee aan de slag.

Wij wensen jullie veel plezier toe!