50 mobiele scholen: Reden tot feesten?

Posted on 26-04-2018

Gliwice: een nieuwe thuis voor de mobiele school

Onze nieuwe partner GTW in Gliwice, Polen ging deze week de eerste keer op straat met de mobiele school. In de jaren 80 was Gliwice een rijke stad die de vruchten plukte van de actieve mijnindustrie. Nadien ging het bergaf door het verval van de mijnbouw in Europa. Werkloosheid trof Gliwice ontzettend hard en het bevolkingsaantal nam af met bijna 20%.

De gevolgen zijn treffend. Verval, leegstand, alcoholisme, familiaal geweld drijven kinderen meer en meer naar de straten toe, op zoek naar ademruimte. Hoewel kinderen verplicht naar school moeten, zien we echter geregeld gasten spijbelen, of worden ze van het kastje naar de muur gestuurd omwille van hun té expressief gedrag.

GTW Gliwice zet zich sinds 2004 in voor kinderen, jongeren en families in de regio. Ze doen dit door het organiseren van sportactiviteiten, preventieve en sensibiliserende activiteiten, culturele activiteiten en straathoekwerk. 

mobiele school Polen Gliwice

Hiervoor richten ze zich specifiek op enkele districten binnen de stad waar de meest kwetsbare kinderen leven. De districten Baildona en Zatorze werden in het begin van de 20eeuw gecreëerd om arbeiders in de staal- en spoorwegindustrie te huisvesten. Na de teloorgang van beide industrieën werden de meeste inwoners werkloos. Vandaag worden deze twee districten beschouwd als sociale getto’s en hebben ze de twijfelachtige eer om de gevaarlijkste wijken van de stad te zijn. In Sośnica is de mijn nog wel operationeel. Dit district ligt echter zeer afgelegen, waardoor de kinderen weinig mogelijkheden hebben om deel te nemen aan de culturele en sportieve programma’s van de stad. 

Deze drie districten worden gekenmerkt door een hoge graad van werkloosheid, armoede, alcoholisme en drugsverslaving, en agressie, voornamelijk als gevolg van hooliganisme. In de stad, en in openbare instellingen zoals scholen en sociale opvang, worden kinderen uit deze districten beschouwd als minderwaardig. Deze kinderen voelen dit en identificeren zichzelf hier ook mee.

Binnen hun straathoekwerkteam zullen ze nu actief aan de slag gaan met de mobiele school om het potentieel van kinderen op straat verder te ontdekken. De interventies met de mobiele school helpen hen om de kinderen fijne spel- en leermomenten te bezorgen. Door deze constructieve interacties leren ze zichzelf op een positieve manier ontdekken en uitdrukken, in tegenstelling tot de sociale uitsluiting die ze anders ervaren.

De 50ste mobiele school?

Dit jaar plaatsten we al een mobiele school in Kenia en er volgt er zeker nog één in Malawi in de zomer. Maar de (ondertussen al) vierde mobiele school in Polen is zeker een mijlpaal voor onze organisatie. De vraag die zich dan stelt? Moeten we feest vieren dat er 50 plaatsen in de wereld zijn waar een mobiele school nodig blijkt?

We hebben jaren geleden een verantwoordelijkheid opgenomen om ons in te zetten voor kinderen die op straat leven, werken of rondhangen. Wat zien we jaren later? Het aantal kinderen op straat neemt nog steeds toe. Toenemende migraties, crisissituaties, klimaatsverandering, drijven mensen naar de steden toe waar meer en meer mensen hun toevlucht zoeken op de straat. Vaak gebeurt dit vanuit een gevoel van hoop, op zoek naar beterschap.

De realiteit op straat blijft hard. Je moet sterk staan om op straat te overleven en we hebben doorheen de jaren gemerkt dat kinderen op straat skills opbouwen om met die moeilijke situaties om te gaan, maar vaak kansen worden ontzegd om zich volledig te ontplooien. Elke mobiele school die nieuw leven werd ingeblazen zorgde voor kleur in het straatbeeld en werd een ontmoetingsplek waar kinderen en jongeren konden dromen, experimenteren en terug konden geloven in hun eigen kunnen.

Polen Gliwice mobiele school

En dat we dat op 50 plaatsen al hebben kunnen bereiken, is misschien toch wel een reden tot een bescheiden feestje. Want we zijn trots dat we dit al hebben kunnen doen. Maar we weten dat er nog veel plaatsen wachten op wat meer kleur in het straatbeeld.

Santé! Eéntje dan! Op de volgende 50?!