Aanvraag voor een mobiele school

Wie?

Organisaties die met straatkinderen werken en de visie en doelstellingen van Mobile School vzw delen, kunnen bij ons een mobiele school met educatieve materialen aanvragen om deze in het straatwerk in te zetten. Mobile School vzw biedt de partner organisaties een vernieuwende straathoekwerk-methodologie aan, met: een mobiele school, educatieve materialen, opleidingen en coaching voor de straathoekwerkers.

Hoe?

Kandidaten kunnen een mobiele school aanvragen door het aanvraagformulier grondig en gedetailleerd in te vullen en dit samen met de gevraagde bijlagen te versturen naar: info@mobileschool.org of naar Mobile School vzw - Brabançonnestraat 25 - 3000 Leuven - Belgium.

Op basis van de ingestuurde dossiers start Mobile School vzw selectieprocedures en beslist zo welke projecten een mobiele school en bijhorende materialen ter beschikking krijgen. Uitgebreide informatie omtrent de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier kan u verkrijgen via info@mobileschool.org.

Bruikleencontract

Bij het plaatsen van de mobiele school wordt er een bruikleencontract opgesteld. De mobiele school-materialen worden voor onbepaalde duur ter beschikking gesteld aan de partnerorganisatie. Er wordt van de partnerorganisatie geen enkele financiële tussenkomst gevraagd voor de mobiele school, de materialen of de trainingen.

Mobile School vzw draagt de volledige productiekost, transportkosten tot de dichtsbijzijnde luchthaven en de kosten van de opleiding van de straathoekwerkers. Door het tekenen van het bruikleencontract verbindt de partnerorganisatie zich er enkel toe eenvoudige criteria opgenomen in dit contract te verwezenlijken. Indien deze criteria worden nagestreefd worden de geplaatste schooltjes nooit weggehaald bij de partners.

De criteria in het bruikleencontract geven Mobile School vzw de mogelijkheid om een mobiele school bij een partner die de engagementen ten voordele van het straatkind om een of andere reden niet waarmaakt, weg te halen en te herplaatsen bij een organisatie die de doelstellingen wel bereikt.

De belangrijkste criteria

  • De school moet minstens 10 uren per week worden ingezet op straat.
  • De straathoekwerkers gaan op een dynamische en creatieve manier met de mobiele school  aan de slag.
  • De lokale partner evalueert de resultaten en informeert Mobile School vzw volgens afspraak.

Mobile School vzw investeert enkel door de ontwikkeling en productie van het materiaal (de mobiele school + educatieve materialen) en de opleiding te financieren. De partnerorganisatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de mobiele school. Mobile School vzw kan en zal in geen enkel geval fondsen ter beschikking stellen die nodig zijn voor de dagdagelijkse werking (vb. lonen van straathoekwerkers, logistieke kosten voor werking, reparatie en onderhoud).

Meer info over de plaatsing van een mobiele school

Gerelateerde products