Europese Mobile School training & uitwisseling in Krakau.

Posted on 23-07-2013

Niemand kijkt nog verbaasd op als ze onze mobiele school zien in de sloppenwijken van Latijns Amerika of op de straten in Afrikaanse landen, maar wist je dat er op dit moment al 7 mobiele scholen werkzaam zijn in Europa?

De Europese crisis eist meer sociale innovatie.

In 2005 kregen we voor het eerst aanvragen voor mobiele scholen vanuit Europese organisaties. Sinds 2009, toen de financiële crisis startte, werd er bijna jaarlijks een mobiele school in een Europees land geïmplementeerd. De werkloosheid en moeilijke economische situatie drijft vele mensen en kinderen naar de straat op zoek naar een manier om te overleven.

Daarom werd het ook tijd om de 7 partners die dagelijks met de mobiele school op straat werken, samen te brengen. We ontmoeten elkaar van 22 juli tot 31 juli om gedurende tien dagen Mobile School training & uitwisseling te beleven. Deze uitwisseling wordt georganiseerd door onze Poolse Partner Fundacja Teatru Ludowego met de hulp van Youth in Action.

Tijdens deze 10 dagen organiseren we workshops over kindermisbruik, het belang van spel, eigenwaarde en begeleidingsvaardigheden en ondernemersschap op straat. Er is ruimte om discussies aan te gaan over elkaars ervaringen en problemen en uiteraard grijpen we deze gelegenheid aan om nieuwe educatieve panelen te ontwikkelen voor de Europese contekst.

Wil je alles meevolgen? Volg ons op twitter en onze website en hou jezelf up-to-date over dit unieke Mobile School event. 

European Mobile School