Gehoord op straat - in Albanië

Posted on 11-10-2012

Regelmatig laten onze partners met een mobiele school van zich horen: hoeveel keer ze gewerkt hebben met de school, hoeveel kinderen ze bereikt hebben. Maar ook hoe zijzelf en de kinderen de mobiele school ervaren hebben tijdens de laatste maanden.
Onze collega’s uit Albanië schrijven ons het volgende:
“De mobiele school is heel positief en echt noodzakelijk hier in ons werk op straat en in de gemeenschappen. Het is de perfecte tool om echt aanwezig te kunnen zijn in hun natuurlijke omgeving en gemakkelijk hun aandacht te trekken. Dankzij de mobiele school zijn de kinderen meer betrokken en werken we meer volgens hun regels en respecteren we hun vrijheid en beslissingen.”
De kinderen zijn minstens even enthousiast. De straathoekwerkers getuigen:
“De kinderen houden van de mobiele school. Dat is overduidelijk wanneer we ter plaatse gaan op bezoek bij de ouderen en de kinderen vragen waarom we de mobiele school niet meebrachten. Ze zijn altijd ontzettend blij en geïnteresseerd wanneer de school wel mee is!”
Albanië