Het recht op onderwijs: nu ook op straat?

Posted on 29-08-2017

September: een spannende maand voor vele ouders en kinderen. De boekentassen worden gevuld, boterhammetjes worden gesmeerd en kinderen gaan weer naar school. Voor miljoenen kinderen is 1 september echter een dag waarop des te duidelijker wordt dat ze geen toegang hebben tot een fundamenteel basis- en kinderrecht: het recht op onderwijs

Met Mobile School zetten we die kinderen in de kijker en verlenen we hen via onze mobiele scholen op straat toegang tot hun basisrecht. In 2011 besloten we om samen met het Consortium for Street Children een jaarlijkse campagne op te zetten om een Internationale Dag toe te kennen aan kinderen op straat op 12 april.  

Dit jaar is er, na zeven jaar campagne voeren, een belangrijke stap voorwaarts gezet. De Kinderrechtencommissie van de Verenigde Naties heeft net de “General Comment on Children in Street Situations” gepubliceerd. Dit is een officieel advies aan overheden wereldwijd over mogelijke maatregelen om kinderen op straat toegang te verlenen tot dezelfde rechten als alle andere kinderen.

General Comment Street Children

Jammer genoeg is dat nu nog steeds geen evidentie. Veelal worden kinderen op straat gediscrimineerd en niet erkend als individuen met rechten. In de General Comment worden daarom de rechten op gelijkheid, (over)leven, het geven van een mening, vrijheid, identiteit, gezondheid, informatie, … specifiek voor de straatcontext uitgediept. 

Relevant op de eerste schooldag is uiteraard het recht op onderwijs. In de General Comment staat expliciet vermeld dat “gratis, toegankelijk, veilig, relevant en kwaliteitsvol onderwijs cruciaal is om te voorkomen dat kinderen op straat belanden, maar ook om kinderen die al op straat leven van hun rechten te voorzien.” Ook het recht op spel en vrije tijd wordt onder de loep genomen. “Overheden moeten ervoor zorgen dat kinderen toegang krijgen tot spel en dat ze hun creativiteit kunnen ontwikkelen.”

Daarnaast wordt het belang van non-formele educatie onderstreept aangezien het klassiek onderwijssysteem alleen geen antwoord kan bieden op de huidige situatie. Naast tweedekansonderwijs, inhaallessen, beroepsopleidingen, intensieve begeleidingen en formeel onderwijs, wordt ook de mobiele school vermeld als mogelijke werkvorm.
De doelstelling is duidelijk: “Al deze vormen van onderwijs moeten zich richten op het versterken van de autonomie van kinderen zodat ze beter kunnen omgaan met risicosituaties. Non-formele educatie en onderwijs op straat zijn essentieel om kinderen die niet naar school gaan of problemen hebben op school opnieuw te bereiken en om hen nieuwe kansen te geven.” 

Mobile School in Dusseldorf Duitsland

Voor ons zijn dit heel belangrijke punten die worden opgelijst. Niet alleen wordt de mobiele school vermeld als tool voor non-formele educatie, maar ook zien we in de tekst een bevestiging van onze visie en dus een belangrijke erkenning van ons werk. Dit motiveert ons des te meer om bij de start van het nieuwe schooljaar ons engagement te versterken en om ervoor te zorgen dat in de toekomst nog meer kinderen op straat de kans krijgen om spelenderwijs te leren met de mobiele school en om hun talenten te ontdekken. Voor de volledige tekst van de General Comment kan u hier terecht.

We wensen bij deze alle kinderen op 1 september een nieuwe start toe van een leerrijk schooljaar, waarin ze leren geloven in hun eigen potentieel. En we hopen dat ze mogelijkheden krijgen of vinden om dat potentieel optimaal te ontwikkelen, in welke situatie ze zich ook bevinden.