Internationale Dag van de Rechten van het Kind 2016

Posted on 16-11-2016

Op 20 november 1989 werd het Kinderrechtenverdrag aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook bij Mobile School staan kinderrechten centraal. Op straat worden we dagelijks geconfronteerd met situaties waar de rechten van het kind geschonden worden. Zo is het recht op educatie niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom trekken we wereldwijd naar plaatsen waar kinderen weinig of geen toegang hebben tot onderwijs en openen daar onze schoolborden op wielen. 

De mobiele school is geen alternatief voor formeel onderwijs. Het hoofddoel is om met behulp van onze educatieve materialen het zelfbeeld van kinderen en jongeren op straat te versterken. Dit sluit nauw aan bij het recht van elk kind op een identiteit. Om dat recht in de praktijk te brengen, zetten tientallen straathoekwerkers zich wereldwijd dagelijks in aan de mobiele school. Dankzij hun steun, leren de kinderen hun eigen naam schrijven, leren ze hun potentieel kennen en leren ze de talenten van mensen om hen heen te waarderen en respecteren. 

Desalniettemin is het niet altijd even gemakkelijk om over kinderrechten te praten in een context waar veel rechten afwezig zijn. De straat is vaak een harde en uitdagende omgeving. Een negatieve perceptie van kinderen en jongeren op straat leidt niet zelden tot situaties van uitbuiting en geweld. Aan de mobiele school informeren we hen daarom over hun rechten aan de hand van geanimeerde praatplaten en educatieve spelen. Kinderen en jongeren leren hoe ze zichzelf kunnen verdedigen en waar ze terecht kunnen om hun rechten op te eisen. 

Kinderrechtenpaneel op de mobiele school in ManilaEen van de kinderrechtenpanelen uit het aanbod van Mobile School

Ze leren echter ook welke verantwoordelijkheden elk kinderrecht met zich meebrengt om op die manier bruggen te bouwen tussen straat en maatschappij. Door onze positieve benadering, brengen we ook het recht op spel, het recht op zorg en liefde en het recht op het hebben van vrienden in de praktijk. En bovenal geloven we voor de volle honderd procent in de kracht en het potentieel van elk kind op straat. 

Daarom willen we op deze dag nogmaals het belang van het Kinderrechtenverdrag onderstrepen en ons blijvend inzetten om kinderrechten ook op straat een plaats te geven.