Internationale Dag van de Vluchteling

Posted on 19-06-2018

Aantallen lopen op

Elke minuut worden 30 mensen gedwongen om te vluchten als gevolg van conflict of vervolging. Het aantal ontheemden neemt toe (ongeveer 68,5 miljoen in 2017 volgens UNHCR). De verdeling is echter nog steeds onevenredig. Turkije ving vorig jaar 3,5 miljoen vluchtelingen op; Pakistan 1,4 miljoen en Libanon 1 miljoen. Maar liefst 85% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. De druk op de voorzieningen in de buurlanden van conflictgebieden blijft stijgen, waardoor vele mensen hun tocht richting Europa verderzetten en een gevaarlijke reis over zee ondernemen. Sinds begin 2014 hebben meer dan 1,8 miljoen mensen via die weg het Europese continent bereikt (UNHCR, 2018).

Minstens 16.343 mensen zijn echter nooit aangekomen: dood of vermist. Zelfs als ze aankomen, blijft hun situatie onzeker. Meer dan 10.000 kinderen zijn van de radar verdwenen omdat ze naar een onbekende bestemming zijn vertrokken of het slachtoffer werden van uitbuiting en mensenhandel.

In Spanje, Italië en Griekenland kwamen de laatste zes maanden alleen al 40.000 vluchtelingen aan via de zee. Meer dan 53% van de ontheemden zijn kinderen die hun kindertijd verloren zien gaan en jarenlang moeten leven in onzekerheid, wachtend, zonder toekomstperspectief en zonder toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. 

Op Europees niveau wordt er in tussentijd druk gediscussieerd hoe we de situatie het best kunnen aanpakken, maar er komen weinig oplossingen...

 

Mobile School in Griekenland

Onze Mobile School partners ARSIS & PRAKSIS in Griekenland worden dagelijks geconfronteerd met deze situatie in Athene, Thessaloniki en Patras. Duizenden vluchtelingen komen aan op de Griekse eilanden en moeten er ook een hele tijd wachten tot ze mogen doorreizen naar het vasteland. Sommigen worden opgevangen in vaak overvolle vluchtelingenkampen, anderen verdwijnen en proberen door te reizen naar het Noorden.

In Athene werkt ARSIS al 3 jaar op Victoria Square, een centraalgelegen plein in de stad, waar ze vooral Afghaanse en Pakistaanse adolescenten ondersteunen die er samenkomen. In Thessaloniki werken onze partners in de buurt van sociale woonblokken waar vluchtelingen tijdelijk ondergebracht worden en gedurende kortere periodes ook in vluchtelingenkampen. Partnerorganisatie PRAKSIS zet de mobiele school in om contact te leggen met vluchtelingen die zich schuilhouden in kraakpanden en bouwvallige fabrieken in havenstad Patras.

 

Wat is onze visie?

Mobile School wil kinderen op straat sterker maken door hen educatieve activiteiten aan te bieden die helpen om hun zelfvertrouwen op te bouwen en hun talenten te ontplooien.

Kinderen op de vlucht blijven gemiddeld gezien minder lang op dezelfde plaats dan andere kinderen die we tegenkomen op straat. Hierdoor is het proces dat opgestart wordt door de straathoekwerker per definitie korter en moet er ingespeeld worden op andere noden. Bijgevolg wordt tijdens de interventies de nadruk gelegd op het verlichten van stress en wordt een positieve educatieve omgeving aangeboden waar kinderen hun emoties kunnen uiten, kunnen leren, samen kunnen spelen en zich weer kind kunnen voelen. Zelfs al is het maar tijdens een kort moment op hun tocht.

Onze impact op de vluchtelingensituatie blijft beperkt, maar is desalniettemin zeer belangrijk. Elk initiatief dat kinderen tijdens en na hun reis kan helpen om rust te vinden, kind te zijn, bij te leren en hun talenten te ontplooien, is onmisbaar.

Bij Mobile School zijn we zoals altijd bereid om ons bereik te vergroten.

Kent u of werkt u bij een organisatie die werkt met kinderen op de vlucht en nood heeft aan een nieuwe methodiek? Contacteer ons dan zeker via info@mobileschool.org