Limeparts - Drooghmans in de spotlights

Posted on 20-05-2019

Elk jaar plaatsen we vier tot vijf nieuwe mobiele scholen bij lokale partners. Die mobiele scholen worden geproduceerd door leerkrachten en leerlingen van de Provinciale Secundaire School in Bilzen (PSSB). Er worden duurzame materialen gebruikt om een zo lang mogelijke levensduur te garanderen en om de vaak uitdagende situaties op straat te overleven. 
Limeparts – Drooghmans sponsort Mobile School al enkele jaren door de aanlevering van het aluminium dat gebruikt wordt voor de opbouw van de mobiele scholen. Zij zorgen tevens voor de bewerking van bepaalde onderdelen zoals de krijtborden. Wij gingen aan tafel met Koen Vandersmissen, één van de twee gedelegeerd bestuurders van Limeparts – Drooghmans.

Limeparts Drooghmans

Kan je jezelf en je bedrijf kort voorstellen?

“Ik ben Koen Vandersmissen en samen met Sven Drooghmans zijn wij gedelegeerd bestuurder van onze firma. Limeparts is de afkorting van “Limburgse Metal Parts”. Binnen Limeparts zijn er twee businessunits: gevelbekleding en toeleveringsproducten. Qua gevelbekleding hebben we een heel aantal mooie projecten gerealiseerd zoals het NAVO hoofdkwartier in Brussel en het Gerechtsgebouw in Hasselt. Onze andere businessunit focust zich op de productie van Aluminium toeleveringsproducten voor de brede industrie. Wij produceren bijvoorbeeld de aluminium omkastingen voor de compressoren van Atlas Copco.” 

“Vorig jaar zijn we gefusioneerd met Drooghmans omdat we ons productgamma wilden verbreden. Voorheen was Limeparts voornamelijk een metaalverwerkend bedrijf. Drooghmans was vooral gespecialiseerd in het niet-metalen segment van gevelbekleding. Door onze krachten te bundelen zijn we nu de meest complete aanbieder van geventileerde gevelbekledingen op de markt.” 

Koen Vandersmissen Sven Drooghmans

Hoelang werken jullie samen met de Provinciale Secundaire School in Bilzen (PSSB)?

“We werken al heel lang samen met de PSSB en via hen dus ook met de mobiele school. De samenwerking met de PSSB startte reeds in de beginjaren van Limeparts, met stages en ondersteuning van de projecten die de PSSB indiende voor de Peter Heller prijs. Geleidelijk aan zijn we zo ook Mobile School beginnen steunen, aangezien de mobiele scholen in Bilzen werden gemaakt. Dit is gestart met de sponsoring van enkele aluminium platen. Geleidelijk aan is de nood groter geworden en het proces wat ingewikkelder. Wij hebben toen beslist om een aantal afgewerkte producten aan te leveren voor de boven- en onderbouw van de mobiele scholen.” 

“Recent hebben we een nieuwe composiet freesmachine aangekocht. Op deze manier hebben we de nauwkeurigheid van de aluminiumproducten kunnen verhogen, zodat dit ook efficiënter te maken is. Hierdoor kunnen we nu ook de krijtborden zo bewerken dat ze gemakkelijker te monteren zijn. Op die manier krijgen we eigenlijk continu wel wat meer op onze boterham, maar dit stoort niet.” “We leveren dus heel wat basismateriaal aan, stellen ook wat productiecapaciteit ter beschikking en blijven zo meermaals per jaar in contact met de PSSB.”

Waarom steunen jullie Mobile School?

“Als we op zoek gaan naar wat mensen uit de armoede kan trekken, komen we terecht bij onderwijs en kennis. Dat is een basisrecht voor iedereen. We moeten proberen om mensen te onderwijzen op een goede manier.  Waar Mobile School werkt, is er niet altijd een goede infrastructuur. De kloof tussen arm en rijk in zeer groot in die landen. Het is voor de bevolking erg moeilijk om uit de armoede te geraken. Projecten die inzetten op onderwijs zijn dus zeer belangrijk.”

“Ik heb ook een aantal gesprekken gehad met Arnoud Raskin die ons een paar keer is komen bezoeken, een begeesterend man. Ik vind dat we als bedrijf hier energie in moeten steken, dit is belangrijk. Bovendien, de inspanningen die we erin steken zijn ook niet dermate groot dat we ons bedrijf daar gigantisch mee belasten. Dus dan vind ik dat je als bedrijf je sociaal moet engageren hiervoor.”

“We steunen niet alleen Mobile School maar ook Lego League, een project van VOKA (nvdr: Vlaams Netwerk van Ondernemingen) om kinderen te inspireren om techniek te gaan studeren door middel van Lego. Het gaat om programmeren, bouwen en presenteren. We zetten dus algemeen gezien wel vooral in op onderwijsactiviteiten.”

Wat motiveert jullie om dit te doen en wat is voor jullie de meerwaarde?

“We worden er financieel niet beter van want we steken er wel wat tijd en energie in, maar ik vind dat we dat als bedrijf gewoon moeten doen. Je kan natuurlijk geen honderd goede doelen steunen. Je moet een keuze maken en je dan hierop focussen.”

“Door dit te doen hebben we ook altijd contact met de PSSB. Voor ons is het handig om op die manier instroom te creëren van afgestudeerden. En we doen dat dan ook nog eens via een heel nobel doel: Mobile School. Er zijn intussen trouwens al wat mensen uit de PSSB die bij ons werken, zoals het hoofd van het departement Engineering.”

“We doen het dus vooral vanuit sociaal engagement en om relaties met de PSSB te onderhouden.”

Hoe zien jullie de samenwerking in de toekomst?

“Ik denk dat we Mobile School, gezien onze historiek, ook graag willen blijven ondersteunen. Ik kan alleen luisteren naar jullie noden en ik zie die niet afnemen. We proberen ook andere leveranciers van materialen te overtuigen om jullie projecten te steunen. We proberen hen ervan te overtuigen dat er niet altijd een factuur tegenover moet staan als je iets voor een goed doel doet.”

Hartelijk dank voor jullie steun! Wij zorgen zoals steeds dat de mobiele scholen op straat voor vele kinderen een verschil kunnen maken.