Mini-uitwisseling en vorming aan de voet van de Kilimanjaro

Posted on 07-05-2014

Zeven jaar geleden werd de eerste mobiele school van Tanzania geboren. Bram Van de Putte himself trok de groene kar letterlijk en figuurlijk op gang in Arusha, samen met het team van Mkombozi. Ondertussen is het schooltje in Arusha al zeven jaar oud en zijn veel straathoekwerkers gekomen en gegaan. Een paar jaar geleden werd reeds een refresher training gegeven aan de toenmalige nieuwelingen. Ook deze teachers zijn vandaag de dag niet meer zo nieuw en sommigen onder hen zijn andere uitdagingen in het leven aangegaan. Daarom is het hoog tijd voor een opfrisbeurt in Arusha: een volle week training en straathoekwerk voor Mobile School coördinator Fred Mbise en de zijnen.

Tijdens al die jaren zag ook een andere Tanzaniaanse stad dat de mobiele school een grote impact kon hebben op straatkinderen. Een paar jaar na Arusha, eind 2010, werd de rollende groene trolley een vertrouwd element in het straatbeeld van Mwanza aan de oevers van het Victoriameer. Aangezien ook daar vele straathoekwerkers nieuw zijn en training kunnen gebruiken, dachten we: twee vliegen in één klap, we laten de Mwanzanianen naar de voet van de Kilimanjaro overkomen voor een week vorming met hun collega’s van Mkombozi. 

Op deze manier maken we er een mini-uitwisseling van op nationaal niveau. Het is altijd bijzonder verrijkend om ervaringen uit te wisselen, gelijkenissen en verschillen te ontdekken of te discussiëren over hoe met de dagdagelijkse uitdagingen om te gaan. Naast deze uitwisseling zullen we ons verdiepen in concepten als eigenwaarde en empowerment, maar ook zeer praktisch te werk gaan: welk paneel kon je nu weer het best combineren met dat andere paneel voor die specifieke activiteit? Of hoe ging dat ene spel uit onze Street Business Toolkit nu weer, dat doet reflecteren over levenskeuzes? Veel brood op de plank voor een laatste week gas geven op Afrikaanse bodem!