Mobiele school voor vluchtelingen?

Posted on 07-04-2016

Miljoenen mensen zijn wereldwijd op de vlucht, door oorlog, terroristische aanslagen of door de klimaatsverandering. De vluchtelingencrisis haalt het nieuws elke dag en er wordt naar antwoorden gezocht. 

“Doet Mobile School iets voor de vluchtelingen?” is tegenwoordig dan ook een veelgestelde vraag.

Het korte antwoord is “ja”. We zijn net terug uit Griekenland, waar al onze (toekomstige) partnerorganisaties geconfronteerd worden met deze nieuwe realiteit en er het hoofd proberen te bieden aan de nieuwe uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Arsis, één van onze partnerorganisaties, is al actief aan het werken met de vluchtelingen in Athene. Tijdens ons follow-up bezoek werd snel duidelijk dat de situatie op de straat er elke week verandert, door de beslissingen die (niet) genomen worden op nationaal of Europees niveau. We vergezelden Arsis’ mobiele school team tijdens een sessie op Victoria Square. Het was er relatief rustig, omdat de grens met Macedonië al vier dagen gesloten was en de toestroom van vluchtelingen daardoor tijdelijk ‘on hold’ stond. Er waren bijna geen kinderen op het plein, maar alle vluchtelingen op en rond het plein kwamen naar de mobiele school. Ze stonden er eerst wat aarzelend bij, maar na een paar minuten waren ze enthousiast spelletjes aan het spelen. Het werd al snel duidelijk dat de mobiele school ook voor deze doelgroep een goede tool is. De spelletjes zorgden voor een relaxte sfeer, zodat de vluchtelingen zich veilig genoeg voelden om hun verhaal te vertellen. 

Mobiele school-sessie met partnerorganisatie Arsis op Victoria Square in Athene.

Één week na ons bezoek, was de situatie op Victoria Square al drastisch veranderd: er waren zoveel vluchtelingen dat er geen plaats was om met de mobiele school te werken.

De week daarna werden alle vluchtelingen naar een kamp overgebracht en was het niet langer toegelaten om op het plein rond te hangen. Arsis’ team van straathoekwerkers wordt tijdens elke mobiele school-sessie met een andere realiteit geconfronteerd.

Ook het team van Praksis in Patras merkt de gevolgen van die steeds veranderende realiteit. Als de grenzen sluiten, vinden vluchtelingen een andere manier om in Noord-Europa te geraken. Velen van hen gaan naar Patras, een havenstad, en proberen van daaruit naar Italië te gaan. Uit angst om geregistreerd te worden, brengen ze hun tijd door in een vervallen fabriek vlakbij de haven tot ze de kans zien om hun reis verder te zetten. Praksis steunt de vluchtelingen (grotendeels niet-begeleide minderjarigen uit Afghanistan en Pakistan) door ervoor te zorgen dat aan hun basisbehoeften voldaan wordt. Ze willen echter meer doen en daarom hebben ze een aanvraag ingediend voor een mobiele school.

De fabriek in Patras, waar niet-begeleide minderjarigen wachten tot ze hun reis kunnen verder zetten. 

Momenteel zijn de grenzen overal gesloten of aan het sluiten, wat veel gevolgen heeft voor de situatie in Griekenland. In Idomeni alleen zijn er 13 000 vluchtelingen die moeten overgeplaatst worden naar een andere locatie. Om die reden worden er  dagelijks nieuwe ‘hot spots’ opgericht. De communicatie over die ‘hot spots’ is erg vaag. Lokale gemeenschappen weten vaak niet wanneer de vluchtelingen zullen toekomen, hoeveel er zullen komen en hoelang ze zullen blijven. In Thessaloniki, zijn onze partnerorganisaties Arsis en Praksis van plan om interventies op te starten in de lokale hot spot of in één van de vluchtelingenkampen.

Deze partnerorganisaties testen het werk met de mobiele school met kinderen en jongeren op de vlucht. Ze zullen de impact van hun sessies met de mobiele school monitoren en wij zullen hen van dichtbij opvolgen, zodat we hen de steun kunnen geven die ze nodig hebben en zodat we lessen kunnen trekken uit deze veranderende context.

Mobile School werkt samen met structurele partnerorganisaties die duurzaam werk met de mobiele school kunnen garanderen. Noodhulp is belangrijk, maar het is niet wat wij doen. Wij blijven investeren in langdurige partnerships en niet in projecten die opgestart worden om aan tijdelijke noden te voldoen, zodat we een blijvende impact hebben op kinderen en jongeren wereldwijd.