Mobile School Düsseldorf integreert media op mobiele school

Posted on 29-03-2013

Mobile School Düsseldorf integreert media op mobiele school.

Televisie, radio of internet? Facebook of twitter? Ook kinderen die in kansarmoede leven maken veelvuldig gebruik van sociale media of internet-toepassingen. Naast hun educatieve en informatieve waarde, bestaan er heel wat risico’s. Net als bij andere kinderen, bestaat ook bij hun het gevaar dat ze niet over de nodige competenties beschikken om zich te beschermen tegen die risico’s. Daarbij komt nog eens dat ouders hen hier vaak niet in kunnen begeleiden. Vele ouders beschikken immers over nog minder capaciteiten dan hun kinderen om deze nieuwe media zowel op een technische als kritische manier te gebruiken.

Daarom wilde het mobiele school partnerproject in Düsseldorf samen met Mobile School een toegankelijk educatief aanbod ontwikkelen ter bevordering van ‘mediacompetenties’. Dat laatste duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee iemand gebruik maakt van media en de inhoud ervan.

Hierdoor hoopt Mobile School de bewustwording bij kinderen rond het gebruik van sociale media te vergroten. Gewelddadige en pornografische internetsites, twijfelachtige rolmodellen in series en in realityshows, beïnvloedbare reclames, … zijn maar enkele van de vele voorbeelden van risico’s. Ook fenomenen zoals ‘cybermobbing’ en ‘happy slapping’ die virtuele vormen van zinloos geweld en pesterijen aanmoedigen, worden ongecontroleerd verspreid via het internet.

Mobiel School Düsseldorf

 

Bovendien zijn kinderen tegenwoordig erg afhankelijk van hun gsm of ‘smartphone’ en van sociale netwerksites zoals Facebook, Netlog en Twitter waarop een groot deel van hun sociale omgang plaatsvindt. Ze creëren een virtuele sociale ruimte waarin ze zich bewegen zonder vaak voldoende aandacht te besteden aan de betekenis of de effecten ervan. De dynamiek van virtuele relaties brengt allerlei gevolgen met zich mee die in bepaalde gevallen kunnen leiden tot misbruik of uitsluiting. Hiermee op een constructieve wijze leren omgaan vraagt heel wat begeleiding en informatie. De mobiele school en de straathoekwerkers zijn hier  vaak het eerste aanspreekpunt voor kinderen die met nieuwe sociale media in contact komen.

Andere kinderen in arbeiderswijken zoals Flingern in Düsseldorf ondervinden echter meer nadelen van uitsluiting omdat ze onvoldoende toegang hebben to sociale media. Het aanbod van Mobile School moet daarom eveneens een brugfunctie vervullen naar de e-faciliteiten die ter beschikking gesteld worden door de recreatieve jeugdcentra aanwezig in de wijk. In deze centra staan pedagogisch begeleiders, ervaren in het gebruik van sociale media, klaar om kinderen op een verantwoorde manier te leren omgaan met nieuwe sociale media.

De eerste educatieve panelen rond mediacompetentie zijn intussen klaar en al een aantal keren succesvol gebruikt op de mobiele school in Düsseldorf. Daarom overwegen we ook om in de volgende jaren om dit pakket beschikbaar te stellen aan onze andere Europese partners.

Mobiel School Düsseldorf