Mobile School en de Europese vluchtelingencrisis

Posted on 05-07-2017

Wat is de situatie?

Het aantal ontheemden neemt toe (ongeveer 63 miljoen in 2015 volgens UNHCR). De klimaatverandering en aanhoudende conflicten dwingen mensen om hun woonplaats te verlaten. Daardoor stijgt de druk op de voorzieningen in naburige landen. Vele mensen zetten hun tocht richting Europa verder en ondernemen een gevaarlijke reis over zee. Sinds begin 2014 hebben meer dan 1,6 miljoen mensen via de zee het Europese continent bereikt (UNHCR, 2017). Jammer genoeg zijn minstens 13.700 mensen nooit aangekomen: zij werden dood verklaard of zijn vermist. Zelfs na hun aankomst blijft hun toestand onzeker. Meer dan 10.000 kinderen zijn van de radar verdwenen omdat ze naar een onbekende bestemming zijn vertrokken of het slachtoffer werden van uitbuiting en mensenhandel.
Turkije en Libanon alleen al herbergen meer dan 4 miljoen vluchtelingen in tijdelijke kampen. In schril contrast daarmee staat Europa dat slechts 6% van het totaal aantal ontheemden ter wereld ontvangt.

Visie van Mobile School

Mobile School wil straatkinderen sterker maken door hen educatieve activiteiten aan te bieden die helpen om hun zelfvertrouwen op te bouwen en hun talenten te ontplooien. Vermits dit een regelmatige aanwezigheid en een positieve interactie tussen het kind en de straathoekwerker vereist, werken we samen met lokale organisaties die een duurzame inzet van de mobiele school garanderen. Hoewel we ervaring hebben met straatkinderen in Tanzania en Kenia die naar grotere steden migreren, en met ontheemde bevolkingsgroepen in Colombia, is het werk met kinderen op de vlucht relatief nieuw voor Mobile School en vereist dit een andere aanpak.
Kinderen op de vlucht blijven gemiddeld gezien minder lang op dezelfde plaats dan andere kinderen die we tegenkomen op straat. Hierdoor is het proces dat opgestart wordt door de straathoekwerker per definitie korter en moet er ingespeeld worden op andere noden. Bijgevolg wordt tijdens de interventies de nadruk gelegd op het verlichten van stress en wordt een positieve educatieve omgeving aangeboden waar kinderen hun emoties kunnen uiten, kunnen leren, samen kunnen spelen en zich weer kind kunnen voelen. Zelfs al is het maar tijdens een kort moment op hun tocht.

Mobile School Nairobi Risky Situations discussion panel

Ons werk met vluchtelingen in Griekenland

Alsmaar meer vluchtelingen stranden in de grootste Griekse steden: Athene, Patras en Thessaloniki, sinds de Centraal-Europese landen besloten om hun grenzen te sluiten. In 2015 hebben we in Athene een nieuw Mobile School-project op poten gezet samen met partnerorganisatie ARSIS. Zij gebruiken de mobiele school in hun werk met verschillende Roma-gemeenschappen en met hervestigde vluchtelingen en migranten in stedelijke gebieden.

In 2016 startten we nog een Griekse mobiele school op in Patras samen met onze partner PRAKSIS. Sinds de sluiting van de grens trekken vele vluchtelingen naar de havenstad Patras in de hoop hun tocht naar Italië verder te kunnen zetten aan boord van de vrachtwagens en boten die er dagelijks vertrekken. Terwijl ze daar wachten, leven ze in barre omstandigheden in verlaten fabrieken. Ze worden dikwijls opgejaagd door de politie en rekenen op de hulp van advocaten en sociale hulpverleners van PRAKSIS. Intussen pogen de Griekse autoriteiten de Griekse eilanden te evacueren en de vluchtelingen naar kampen in het noorden over te brengen waar de omstandigheden menselijker zijn. 

In Thessaloniki zijn er kampen gebouwd op verschillende afgesloten plekken rond de stad. Onze lokale partners ARSIS en PRAKSIS trekken daar naartoe met de mobiele school om educatieve en recreatieve activiteiten aan te bieden. Veel vluchtelingenkinderen gaan niet naar school. Enerzijds hebben de vluchtelingen zelf hun geloof in de maatschappij verloren en twijfelen ze om hun kinderen in te schrijven. Anderzijds zijn de plattelandsschooltjes niet voorbereid om zoveel kinderen met verschillende achtergronden te integreren. In het algemeen is er te veel werk voor één mobiele school in Thessaloniki. Daarom hebben we besloten om dit jaar een tweede mobiele school op te starten om zo over meer mogelijkheden te beschikken en onze impact in de regio te vergroten. Het zal de vijfde mobiele school in Griekenland worden, waarvan er vier met vluchtelingen werken.

Ons werk met vluchtelingen in Duitsland

Meer naar het noorden werkt onze partner Jugendamt Stadt Düsseldorf sinds 2015 met vluchtelingen. Zij brengen de mobiele school naar het vluchtelingencentrum in de Bruchstrasse waar zowel net aangekomen vluchtelingen verblijven als migranten die er al verscheidene jaren wonen. De uitdaging voor het team bestond erin om de contactvrees tussen beide groepen weg te krijgen. Sinds ze met hun werk begonnen, hebben ze een belangrijke verandering vastgesteld in het sociale gedrag van de bewoners en in hun onderlinge relaties.
De strikte asielregels en de ingewikkelde procedures, waardoor kinderen en families in een constante staat van onzekerheid leven,  bemoeilijken het werk met de mobiele school, zowel in Duitsland als in Griekenland. Ze vinden dikwijls wat soelaas en kunnen er stoom aflaten aan de mobiele school. Dat maakt dit werk zo ongelooflijk belangrijk.

Mobile School in Duitsland Dusseldorf 

Wat nu?

Het werk van Mobile School met vluchtelingen bevindt zich nog in een vroege fase. Vorig jaar werden in Duitsland en Griekenland 116 mobiele school-interventies uitgevoerd, waarbij ongeveer 16 kinderen per activiteit werden bereikt. 
Aangezien de vraag naar mobiele scholen in Europa stijgt, brachten we onze Europese straathoekwerkers samen in Navarra (Spanje) om de uitdagingen van het werk met vluchtelingen in kaart te brengen. De lessen die we uit deze Europese conferentie trekken en de uitbreiding van het Mobile School-netwerk in Griekenland zullen ons helpen om ons bereik en onze impact op vluchtelingen in Europa te vergroten.

Wil je meer weten over de mobiele school en vluchtelingen? Download dan zeker onze infoposter!

Mobile School Straatkrant juni 2017