Nicaragua 7: Van empathie tot evaluatie

Posted on 12-12-2012

In Nicaragua wordt er ondertussen ijverig gewerkt. Op korte tijd proberen Gonzalo en Junieth zoveel mogelijk thema's te bespreken om het lokale team klaar te stomen om aan de slag te kunnen op straat met de mobiele school.

Empathie is één van de basisbegrippen en houdingen in het werken met straatkinderen. Een straathoekwerker moet continue proberen te begrijpen hoe een straatkind zijn of haar situatie beleeft. In het filmpje vertelt straathoekwerker Karla Pacheco er meer over.

Eén van de vele uitdagingen voor straathoekwerk met de mobiele school is het voortdurend innoveren en creëren van nieuwe, boeiende activiteiten. In de creativiteitsworkshop doorbreken we onze vastgeroeste kaders en gaan de straathoekwerkers met een frisse lei op zoek naar nieuwe activiteiten.

Een andere uitdaging is het continu zichtbaar maken van resultaten. Hoe kunnen we onze impact op straat meten? In de evaluatieworkshop gaan Junieth en Gonzalo daar dieper op in.