Evaluatie van een mobiele school

De evaluatie van een mobiele school gebeurt op basis van 3 criteria:

1. De doelstelling

Mobile School vzw wil via zijn materialen en methodologie impact hebben op de eigenwaarde van straatkinderen. De gevolgen van deze positieve impact zijn:

 • Humaniseren van het straatleven
   
  Veel adolescenten op de stoep hebben dermate langdurige en diepgaande straatervaringen achter de rug. Hierdoor is dromen van een toekomst buiten de straat niet altijd realistisch. Zelfs als straatwerk leidt tot een zelfbeeldconstructie, die uiteindelijk geen verdere reïntegratiestappen tot gevolg heeft, zal dit sterker zelfbeeld voor humanisering van het straatleven zorgen.
   
  Mobile School vzw weigert straatjongeren op te geven 'omdat ze niet te reïntegreren zijn'. Naast eigenwaarde, creëert men processen van groei in sociale vaardigheden. Denk maar aan beter communiceren, minder agressie, meer respect en begrip…
   
 • Preventiewerk
   
  Schoenenpoetsers, krantenverkopers, kinderarbeiders… Ze worden op regelmatige basis bereikt tijdens hun verblijf op de stoep. Ze lopen dagelijks het risico om dieper in de straatcultuur weg te zinken. Een versterkte eigenwaarde maakt ze weerbaarder en verkleint de kans op afglijden in de straatcultuur.
   
 • Voorbereiding van reïntegratie
   
  Een positief zelfbeeld is een belangrijk fundament in de keuze om de stap weg van de straat te zetten. Het zelfbeeld verhoogt de kans op slagen in het reïntegratie-proces.

Positief zelfbeeld

2. De veilige investering

Een mobiele school wordt - in bruikleen - geplaatst bij een onafhankelijke partner-organisatie. Om het schooltje voor onbepaalde tijd ter beschikking te krijgen, moet de partner voldoen aan enkele basiscriteria.

De twee hoofdcriteria zijn:

 • Minimum aan werkuren
   
  Wekelijks presteert de partner een minimum van 10 werkuren op de stoep.
   
 • Trimestriële evaluatie
    
  Elk trimester stuurt de partner een evaluatiedocument naar Mobile School vzw. Wanneer een schooltje niet rendeert, kan Mobile School vzw dit contractueel terugvorderen. De materialen worden dan overgeplaatst naar een ander geïnteresseerd project.
   

3. De impactmeting

De impact van de investeringen wordt door Mobile School vzw op twee manieren gemeten:

 • Op basis van kwantiteit
   
  Per schooltje wordt gemeten hoeveel tijd het op de stoepen doorbrengt. Er wordt geregistreerd hoeveel kinderen worden bereikt en op welke basis.
   
  Bij elke mobiele school wil men jaarlijks minstens 2.000 contacten met straatkinderen realiseren. Vaak haalt men minstens het dubbele hiervan. Mits goede zorgen voor de materialen, kunnen zij 7 tot 10 jaar meegaan. Dit maakt dat men over de totale levensduur van een schooltje in staat moet zijn meer dan 14.000 contacten met straatkinderen te realiseren. Voor goed draaiende scholen is dit alvast geen probleem: zij bereiken doorgaans makkelijk 40.000 contacten.
   
 • Op basis van kwaliteit
   
  Uren presteren op de stoep is waardeloos wanneer straathoekwerkers tijdens die uren geen goed werk leveren. Op regelmatige basis stuurt Mobile School vzw mensen uit die bij de partnerorganisaties een kwaliteitsmeting doen, op basis van observaties en zelfevaluatie van straathoekwerkers en -kinderen. Deze resultaten worden verwerkt tot een kwalitatieve beoordeling over verschillende categorieën:
   
  + Basiscompetenties
  + Kennis methodologie
  + Creativiteit
  + Voorbereiding
  + Didactiek
  + Sociale vaardigheden
  + Eigenwaarde
   
  Op basis hiervan worden partners extra gecoacht. Een actieplan wordt opgesteld dat voor kwaliteitsverhoging zal zorgen. Zo garandeert Mobile School vzw dat elke geïnvesteerde euro een maximale impact genereert op het leven van straatkinderen.

Lees meer over onze concrete resultaten

Gerelateerde products