Productie mobiele scholen

De mobiele school wordt geproduceerd in de Provinciale Secundaire School Bilzen (PSSB). Mobile School vzw en PSSB maken samen de duidelijke en bewuste keuze om de schooltjes te produceren met Vlaamse jongeren in een grensoverschrijdend project van maatschappelijke mondiale vorming, technische vorming en entrepreneurschip.

We doen dit in een Spin-off-bedrijfje op de campus van de secundaire school PSSB. De activiteiten van het bedrijfje bestaan uit research, ontwikkeling, productie. Centraal in het project staan de leerlingen die de mobiele scholen produceren in samenwerking met de verschillende afdelingen en graden van de secundaire school. Het project wordt ondersteund door een team van geëngageerde, ondernemende leerkrachten.

Productie mobiele school

Interne betrokkenen

  1. Afdelingen Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) en Lassen-Constructie (BSO) werken actief mee aan de ontwikkeling en de productie.
  2. Begeleiding van de werkplaats door de leerkrachten.
  3. Daarenboven kunnen andere vakken zoals godsdienst/zedenleer, aardrijkskunde, geschiedenis, enz... in de hele school betrokken worden in het project. De specifieke leerkrachten krijgen iets aangeboden dat overeenstemt met de doelstellingen van vakoverschrijdende ontwikkelingsdoelen.
  4. Een ondersteunende coördinator vanuit Mobile School.

Externe betrokkenen

  1. Verschillende onderdelen van de productie (schilderwerken, bandenmontage,...) worden uitbesteed aan instellingen voor Deeltijds Onderwijs uit de regio. Gekoppeld aan dit project kunnen ook deze jongeren gesensibiliseerd en gemotiveerd worden om via een concreet doel aan een zingevend project mee te werken.
  2. Het basisonderwijs wordt betrokken via sensibilisatie, wereldoriëntatie en educatieve opvoeding door betrokkenheid met de mobiele schooltjes. Er kunnen ook klassen uit het basisonderwijs op bezoek komen in het bedrijfje. Hieruit volgt ook een opgewaardeerde perceptie van TSO en BSO.
  3. De industrie geeft logistieke ondersteuning bij de ontwikkeling, materiaalkeuze, enz... Er zijn verschillende bedrijven permanent verbonden aan het project. De leerlingen komen op die manier constant in aanraking met de industrie.

Productie mobiele school

Door mee te werken aan de productie van mobiele scholen krijgen de jongeren verschillende sleutelcompetenties ('on the job'-competenties zoals loyaliteit, kwaliteitsbewustzijn, commercieel inzicht, inzicht in arbeidsorganisatie, stressbestendigheid, taakgericht management, enz...) en vakoverschrijdende vaardigheden (sociale vaardigheden, burgerzin, enz...) aangereikt.

Dit zorgt voor een grensoverschrijdend project, zowel binnen de afdelingen van de Provinciale Secundaire School Bilzen als naar andere onderwijsinstellingen, de civiele maatschappij en de industrie. Educatie, solidariteit en entrepreneurschip gaan samen binnen de brede koepel van dit project.

Gerelateerde products