Educatieve spelen

Mobile School zoekt het straatkind op in zijn eigen milieu en creëert positieve ontmoetingsplaatsen waar het kind onvoorwaardelijk aanvaard en gerespecteerd wordt. De straathoekwerker bezoekt de kinderen om naar hen te luisteren, een vertrouwensrelatie aan te gaan en kansen te bieden tot zelfbeeldconstructie.

Educatieve spelen 1
Educatieve spelen 2
Educatieve spelen 3

Het curriculum van meer dan 300 educatieve materialen richt zich op het ontdekken en ontwikkelen van talenten, interesses, persoonlijke groei en reflecties. Het basisdoel hiervan is het stimuleren en ontwikkelen van een versterkt zelfbeeld en identiteit.

Educatieve materialen

Basis educatie

Een manier om kinderen te confronteren met hun potentieel, mogelijkheden en talenten. Door te leren lezen en rekenen, groeit de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van kinderen en geloven ze dat ze evenveel recht op een toekomst hebben als ieder ander kind:

 • Lezen – lees- en schrijfvaardigheden
 • Rekenen – basis wiskundige inzichten en berekeningen

Geletterdheid

Creatieve Therapie

Een manier om zich creatief uit te drukken, te reflecteren over hun leven en opportuniteiten, om een identiteit te ontwikkelen en om ervaringen te verwerken en te delen. Creatieve therapie activiteiten bieden een veilige manier aan om gevoelens te ontdekken en inzichten op te wekken die kunnen leiden tot een groter bewustzijn van hunzelf en hun keuzes.

 • Discussie panelen
 • Problemen oplossen
 • Improvisatie, rollenspel
 • Poppenspelen
 • Reflectie spelen
 • Storytelling, tekenen
 • Samenwerken en interactie
 • Emoties and zintuigen

Creatieve therapie

Gezondheidsleer

Een belangrijk onderdeel voor het creëeren van een positief zelfbeeld en gevoel van welzijn is het respecteren van jezelf en je lichaam. Bewust zijn van je noden en eraan voldoen maken het je mogelijk om bewuste keuzes te maken met een grotere kans op overleven wat verdere ontwikkeling stimuleert.

 • Persoonlijke hygiëne
 • Preventie, herkennen en behandelen van ziekten
 • Sexuele identiteit, puberteit, SOA's
 • Zwangerschap en zorgen voor jezelf en je baby
 • Voeding
 • Drugs

Gezondheidszorg

Sociale Vaardigheden

Algemene sociale vaardigheden omvatten het identificeren van eigen waarden en normen en de visie van de wereld rond ons. Ze leren ons hoe om te gaan met anderen, hoe anderen te beoordelen en hoe om te gaan met situaties en emoties op dagelijkse basis. Sociale vaardigheden helpens ons onze plaats in de maatschappij te vinden zonder te raken aan wie we zijn en waar we voor staan.

 • Sociale en communicatie vaardigheden
 • Preventie van conflicten
 • Zelfreflectie
 • Empathie
 • Bescherming tegen misbruik

Life skills

Rechten van kinderen

Bewust zijn van je rechten en plichten in een maatschappij en hoe ze na te leven, zorgt ervoor dat je kan opkomen voor een correcte en rechtvaardige behandeling. De eerste stap in een proces van verandering is inzicht.

Being aware of our rights and our duties in society and how to fulfil these, allows one to seek and fight for just treatment. The first step in a change process is insight.

 • Identificeren en onderscheiden van rechten en plichten
 • Reflecteren over de betekenis van rechten en plichten
 • Rechten en plichten in praktijk omzetten

Childrens Rights

Ondernemersschap

De sleutel tot overleven in een snel veranderende realiteit vol risico en onzekerheid is het voortdurend zoeken naar opportuniteiten. Een vaardigheid waar vele straatkinderen van nature uit mee uitgerust zijn. Om duurzaamheid te verbeteren en promoten is het echter nodig dat hun vaardigheden en bewustzijn worden verscherpt.

 • Basisregels van ondernemen begrijpen
 • Budgeteren, sparen en investeren
 • Strategisch denken en vooruit plannen
 • Talenten and beroepen
 • Duurzame keuzes

Ondernemingsgeest

Basis stimulatie

Basis stimulatie is essentieel voor de ontwikkeling in de vroege levensjaren. Basis stimulatie zorgt voor het bekwamen van zintuiglijke waarnemingen, ruimtelijke oriëntering, lichaamstaal en -beweging. Deze vaardigheden zijn cruciaal voor de verdere opvoeding, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en relaties met anderen en het algemene zelfbewustzijn.

 • Motorische vaardigheden
 • Ruimtelijke oriëntatie and coördinatie
 • Concentratie
 • Beweging en behendigheid
 • Tekenen, muziek, samen spelen
 • Zintuiglijke waarneming

Basic stimulation

Spel educatie

Spel educatie gaat over spelend leren. Spelen is een fundamenteel leerproces bij jonge kinderen dat bijdraagt tot hun ontwikkeling. Het is impliciet en zelfmotiverend waardoor het zichzelf ondersteunt.

 • Thematische bordspelen
 • Magnetische panelen
 • Identificeren en reproduceren van vormen en figuren
 • Vertrouwensspelletjes
 • Samenwerkingsspelletjes

Leren via spellen