Educator training

Mobile School ontwikkelde een curriculum aan gespecialiseerde opleidingen om straathoekwerkers voor te bereiden op hun straatwerk.

Educator training in Bangladesh   Educator training in Africa - exploring educational panels

Het pakket voorziet basisinzichten, specifieke competenties en gespecialiseerde methodologieën. De opleidingen werden ontwikkeld op basis van een wetenschappelijke backbone doorspekt met concrete voorbeelden en anekdotes uit 15 jaar ervaring op straat. De opleidingen zijn hands-on en praktijkgericht.

Het curriculum wordt onderverdeelt in drie themagroepen:

Educator training

Creativiteit & Innovatie

Een creatieve methodologie en aanpak zijn onmisbaar om te werken in de voortdurend veranderende realiteit van de straat en om aan de noden van een gediversifieerd publiek te voldoen. Spelend leren is de sleutel tot het creëren van een zelfmotiverende en duurzame leeromgeving waarin plezier onmisbaar is. Het creëren van een positieve en constructieve ontmoetingsplaats waar iedereen meetelt, gehoord en gerespecteerd wordt, is een kunst. Het vereist het "onleren" van conventionele patronen en methodes om plaats te maken voor nieuwe, creatieve en innovatieve technieken.

 • Belang van spelen
 • Creatieve Therapie
 • Creativiteit & creatieve activiteiten
 • Street business toolkit
 • Technische en educatieve workshop
 • Circus en clownerie

Creativity and Innovation

Organisatie & methodologie

Om onze objectieven te behalen, is het belangrijk om onze visie, missie, waarden en strategie precies te bepalen. Alleen zo kunnen onze doelstellingen duidelijk zijn voor iedereen die betrokken is. Hierdoor is het mogelijk om onze krachten te bundelen en onze middelen optimaal te benutten om zo de effectiviteit van onze inspanningen te vergroten. Bewust zijn van de sterktes en zwaktes van je team maken het mogelijk om de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten om optimaal de straatkinderen te bereiken. Het creëren van een ondersteunende, collegiale omgeving voorkomt burnout en stimuleert de uitwisseling van 'best practices'. Het creëren van opportuniteiten om zichtbare resultaten en impact te realiseren is eveneens zelfmotiverend en verhoogt de nood aan uitmuntendheid.

 • Identificeren van de noden van een organisatie
 • Visie, strategie en methodologie
 • Project management
 • Team
 • Problemen oplossen
 • Intervisie
 • Evaluatiemethoden
 • Motivatie

Organisation and methodology

Psychologie van straatkinderen

Een straatkind is een kind voor wie de belangrijkste leeromgeving de straat is. Straatcultuur is een cultuur van uitsluiting. Ook al heeft deze subcultuur wereldwijde gelijkenissen, toch blijft het een uitgesproken cultuur met zijn eigen evolutie die de mentaliteit en wereldvisie van elk kind in zijn greep beïnvloedt.

Met straatkinderen werken vereist een open geest om een verschillend referentiekader te absorberen en het gebruik van empathie als een manier om de emotionele impact van overleven op de straat en de redenering die erachter zit te leren kennen en begrijpen. Inzicht verwerven in de wereld van straatkinderen geeft de kracht om bij hen een gevoel van eigenwaarde en zelfrespect in te boezemen. Empowerment is de sleutel tot elk proces van verandering waarvoor wilskracht, determinatie en doorzetting vereist zijn. Dit is van toepassing op straathoekwerkers én straatkinderen. Deze bekwaamheden zijn relevant voor allen.

 • Eigenwaarde
 • Begeleidingsvaardigheden
 • Principes van straathoekwerk
 • Rechten van kinderen
 • Kindermisbruik
 • Veerkracht
 • Omgaan met agressie

Psychology of street children

Gerelateerde solutions