Regels & voorwaarden

Als bezoeker van deze website aanvaardt u onderstaande regels & voorwaarden.

Identiteit

Laatste update: 02-03-2017

Mobile School

Mobile School behoort tot Mobile School Group cvba vso. Met elke verwijzing naar Mobile School bedoelen we Mobile School Group cvba vso, zijn dochterondernemingen of partners.

Mobile School Group cvba vso
Brabançonnestraat 25
BE-3000 Leuven
BE 0892.185.214

Privacy

Laatste update: 01-07-2013

Wij hechten belang aan uw persoonlijke levenssfeer. Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Dus laat het duidelijk zijn: wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. Uw gegevens zijn er dus om uw vragen te beantwoorden, meer niet.

U krijgt toegang tot uw persoonlijke gegevens in onze database, als u dat wenst. Ook kunt u deze laten wijzigen of verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Cookies

Laatste update: 01-07-2013

Eigen cookies: de website gebruikt cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Mobile School.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waaruit we o.a. kunnen afleiden uit welke regio’s onze bezoekers komen.

Social Media: bepaalde pagina’s op onze website kunt u ‘liken’ of ‘sharen’ (via Facebook, Twitter of Linkedin). Om dit tot stand te brengen, moet u terplekke inloggen bij het gewenste social medium. Om later een andere pagina te ‘liken’ of ‘sharen’, moet u niet meer opnieuw inloggen. De geplaatste tracking cookie zorgt er immers voor dat de website uw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat u vanop dezelfde computer werkt.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 19-04-2013

Recht op één kopie

De site www.mobileschool.org is het geesteskind van Mobile School.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van Mobile School. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan Mobile School dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

BB3 Revisoren behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt www.mobileschool.org op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. Mobile School is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.