Regels & voorwaarden

Als bezoeker van deze website aanvaardt u onderstaande regels & voorwaarden.

Identiteit

Laatste update: 02-03-2017

Mobile School

Mobile School behoort tot Mobile School Group cvba vso. Met elke verwijzing naar Mobile School bedoelen we Mobile School Group cvba vso, zijn dochterondernemingen of partners.

Mobile School Group cvba vso
Brabançonnestraat 25
BE-3000 Leuven
BE 0892.185.214

Privacy

Laatste update: 14-06-2018

Mobile School verwerkt persoonlijke gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

  • de communicatie van onze activiteiten en actuele thema’s via onze nieuwsbrief: de straatkrant
  • het bedanken van onze donateurs
  • het organiseren van activiteiten en campagnes

en dit enkel en alleen met als doel onze missie optimaal te realiseren. 

Bij het verwerken van data voor deze belangen, verzekeren we dat wij de potentiële impact op uw persoonlijke rechten altijd in rekening brengen en onvoorwaardelijk beschermen. We zullen niet meer data verzamelen en opslaan dan noodzakelijk. De bewaartermijn is beperkt en uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer relevant zijn voor het gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden met niemand gedeeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Onze gerechtvaardigde belangen wegen geenszins zwaarder door dan uw privacy rechten. Daarom willen we u graag wijzen op uw rechten:

  • U hebt het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens na te kijken en aan te passen
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen
  • U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens stop te zetten (u wenst geen straatkrant, bedankbrief, … meer te ontvangen)
  • U hebt het recht om klacht in te dien bij de toezichthouder indien u van oordeel bent dat wij uw rechten niet gerespecteerd hebben.

Wenst u gegevens of ons gebruik hiervan te wijzigen of wenst u meer informatie? Neem hiervoor gerust contact met ons via mail of op 016/20.00.85, en wij doen het nodige!

Cookies

Laatste update: 01-07-2013

Eigen cookies: de website gebruikt cookies om de site te verbeteren en hem gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde data blijft binnen Mobile School.

Google Analytics: om een beeld te kunnen schetsen van het aantal bezoekers op onze site, moeten we deze uitrusten met een speciale code. Deze code genereert een cookie, waaruit we o.a. kunnen afleiden uit welke regio’s onze bezoekers komen.

Social Media: bepaalde pagina’s op onze website kunt u ‘liken’ of ‘sharen’ (via Facebook, Twitter of Linkedin). Om dit tot stand te brengen, moet u terplekke inloggen bij het gewenste social medium. Om later een andere pagina te ‘liken’ of ‘sharen’, moet u niet meer opnieuw inloggen. De geplaatste tracking cookie zorgt er immers voor dat de website uw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat u vanop dezelfde computer werkt.

Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 19-04-2013

Recht op één kopie

De site www.mobileschool.org is het geesteskind van Mobile School.

Het auteursrecht beschermt deze site en zijn inhoud. U wilt deze digitale informatie graag op papier? Dat kan.

Druk gerust één enkel exemplaar af, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Opgelet: iedere kopie van dat document valt opnieuw onder het auteursrecht.

U wilt deze site kopiëren, herverdelen of publiceren? Dit mag u uitsluitend met de toestemming van Mobile School. Voor om het even welk onderdeel.

Up-to-date informatie

Nauwkeurige en actuele informatie, dat willen we u graag geven. Al kan Mobile School dit jammer genoeg niet altijd garanderen.

BB3 Revisoren behoudt wel het recht om altijd informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Op eigen risico

U gebruikt www.mobileschool.org op eigen verantwoordelijkheid. Deze website bevat links naar sites van derden. Mobile School is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie op deze sites.