Privacy

Laatste update: 14-06-2018

Mobile School verwerkt persoonlijke gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

  • de communicatie van onze activiteiten en actuele thema’s via onze nieuwsbrief: de straatkrant
  • het bedanken van onze donateurs
  • het organiseren van activiteiten en campagnes

en dit enkel en alleen met als doel onze missie optimaal te realiseren. 

Bij het verwerken van data voor deze belangen, verzekeren we dat wij de potentiële impact op uw persoonlijke rechten altijd in rekening brengen en onvoorwaardelijk beschermen. We zullen niet meer data verzamelen en opslaan dan noodzakelijk. De bewaartermijn is beperkt en uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer relevant zijn voor het gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden met niemand gedeeld en niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Onze gerechtvaardigde belangen wegen geenszins zwaarder door dan uw privacy rechten. Daarom willen we u graag wijzen op uw rechten:

  • U hebt het recht op inzage in de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens na te kijken en aan te passen
  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen
  • U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens stop te zetten (u wenst geen straatkrant, bedankbrief, … meer te ontvangen)
  • U hebt het recht om klacht in te dien bij de toezichthouder indien u van oordeel bent dat wij uw rechten niet gerespecteerd hebben.

Wenst u gegevens of ons gebruik hiervan te wijzigen of wenst u meer informatie? Neem hiervoor gerust contact met ons via mail of op 016/20.00.85, en wij doen het nodige!