Road of Change

Straatkinderen on the move 

De meeste straatkinderen die we bereiken met de mobiele school zijn gelinkt aan de migratie- en vluchtelingenproblematiek. Veel kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen trekken van het plattenland naar de steden, op zoek naar een beter leven. Die plattelandsvlucht zorgt voor een extreme en ongecontroleerde groei van steden, waardoor velen van hen hun toevlucht zoeken op straat om te overleven.

Ook miljoenen mensen op de vlucht voor aanhoudende gewapende conflicten of klimaatsverandering komen in steden terecht. Sinds enkele jaren wordt de mobiele school ingezet in de context van de Europese vluchtelingenproblematiek. Omdat kinderen op de vlucht gemiddeld minder lang op dezelfde plaats blijven, is een aangepaste aanpak nodig. Het proces dat opgestart wordt door de straathoekwerkers is per definitie korter en er moet ingespeeld worden op andere noden. Bij interventies leggen we de nadruk op het verlichten van stress en bieden we een positieve educatieve omgeving aan waar kinderen hun emoties kunnen uiten, kunnen leren, samen kunnen spelen en zich weer kind kunnen voelen. Zelfs al is het maar tijdens een kort moment op hun tocht.

Vijf van onze partnerprojecten werken actief met vluchtelingen in Europa. Lees hier meer over deze projecten.

 

Road of Change 

Na een geslaagde eerste editie organiseert Vluchtelingenwerk Vlaanderen Road of Change voor de tweede keer. Samen met Uit de Marge, stapt StreetwiZe • Mobile School dit jaar in als inhoudelijke partner. Die keuze maakten we bewust, omdat we vinden dat er nood is aan projecten die het discours rond de vluchtelingenproblematiek helpen depolariseren. Projecten die samenlevingsbreed, constructief en ondersteunend werken om een menselijke en realistische oplossing te vinden voor een complex probleem.  

Bij StreetwiZe staat ervaringsgericht leren centraal. We organiseren onder meer opleidingen voor business professionals op straat en in jeugddetentiecentra. In deze leerprogramma’s connecteren we twee - op het eerste zicht ver uit elkaar liggende - segmenten van de samenleving in een constructief co-creatieproces. De kracht die vrijkomt uit die connectie gebruiken we om vooroordelen te challengen, paradigma’s te verschuiven en het empathisch vermogen van de deelnemers te stretchen. 

Wij geloven dat ontmoetingen bevrijdend kunnen zijn en we zijn er dan ook van overtuigd dat onze ervaring en methodieken een meerwaarde kunnen zijn voor Road of Change. We willen de jongeren uitdagen om dit project te beleven vanuit een oordeelloos begrijpen van alle betrokken partijen, want enkel dat kan leiden tot depolarisatie. We hopen de jongeren te inspireren om alle situaties en alle mensen vanuit dezelfde empatische  houding te benaderen. Om te depolariseren door zowel de oorzaken van migratie als de angst en het verzet die het bij sommigen opwekt proberen te begrijpen. Door evenveel begrip op te brengen voor de vluchteling die zwaar beladen (met letterlijke en figuurlijke bagage) de grens oversteekt als voor de bange dorpsbewoner die reageert op een groep Afghaanse jongeren die plots rondhangen in zijn straat. Wij geloven dat de oplossingen zullen voortvloeien uit de capaciteit om de verschillende, conflicterende posities in het verhaal terug samen te brengen.

We stappen dan ook geëngageerd mee in het project Road of Change met als doel de jongeren te inspireren en te ondersteunen in het depolariserende begrijpen dat tot oplossingen kan leiden.

 

On the road again

Meer weten over Road of Change of interesse in dit ervaringsgericht leertraject? 

Download hier de brochure of neem een kijkje op onze website, Facebook of Instagram voor impressies van onze eerste Road of Change.

Ben je een leerling uit het vijfde middelbaar en heb je zin om je eigen grenzen te verleggen? Ga dan in gesprek met je ouders, je schooldirectie en zoek minstens nog 1 extra leerling. 
 

Download het onderstaande inschrijvingsformulier en stuur een ingevulde versie met een videoboodschap naar ann@vluchtelingenwerk.be
(Deadline inschrijvingen: 22/10/2018)