Empower school kids

Mobile School ondersteunt leerlingen bij hun ontwikkeling tot potentiële changemakers. Zo kunnen zij bouwen aan een duurzame toekomst voor zichzelf, de samenleving en de planeet. Mobile School doet dit geïnspireerd vanuit zijn ervaringen op straat.

   

De visie van Mobile School is gebaseerd op twee basispijlers:

1. De redenen om in actie te komen

In eerste instantie maken we kinderen bewust van de redenen waarom ze in actie moeten komen. We confronteren hen met een wereld waarin er overal straatkinderen zijn. We informeren hen over de problemen, schendingen van rechten en onderdrukking. We werken mee aan hun waardeontwikkeling en empathisch vermogen. Zo dragen we bij tot de ontwikkeling van een mindset die de bestaande situaties van exclusie en onderdrukking niet aanvaard. We bouwen aan een bewustzijn dat onverschillig toekijken evenzeer een aanslag is.

2. Tot actie komen

We moeten in actie schieten, wanneer we onaanvaardbare problemen opmerken. Naast die inzichten moeten we ook een reeks competenties ontwikkelen. En daarvoor gaan we ten rade bij de straatkinderen en de street skills die hen dagelijks helpen om te overleven:

  • De competentie om te bouwen en handelen vanuit hoop en opportuniteiten en geloof in positieve vooruitgang.
  • Creativiteit en ondernemerschap
  • Veerkracht
  • Impact door samen te werken en relaties aan te gaan met partners.