Empower street kids

Een straatkind wordt vaak bestempeld als 'een kind zonder thuis, dat honger lijdt en moet slapen in een kartonnen doos op de stoep'. Veel misvattingen over de problemen van de straatkinderen zijn te wijten aan simplificatie. Deze worden gevoed door het gebrek aan inzicht in het psycho-educatieve profiel van het straatkind.

    

Mobile School gaat aan de slag met alle kinderen en jongeren waarvoor de straatcontext een belangrijke leef- en leeromgeving geworden is. De straatcultuur beïnvloed hun ontwikkelingsproces in sterke mate. Deze groep jongeren omvat verschillende profielen waaronder:

  • Kinderen die voor de straat kiezen als beter alternatief voor het leven met sociaal economische armoede die vaak gepaard gaat met familiaal geweld en misbruik in het gezin
  • Kinderen die gedwongen op straat werken, door ouders of door de exploitatienetwerken
  • Kinderen die vrijwillig op straat werken om hun ouders te steunen in de economische overlevingsstrijd
  • Wezen en kinderen die verstoten worden omwille van HIV, hekserij-stigma's…
  • Hangjongeren die bij gebrek aan een warm nest en positieve processen op school kiezen voor een leven van spijbelen en opgroeien in straatsubculturen

De outreach-strategie (straathoekwerkmethodiek) van Mobile school is gebaseerd op het stimuleren van het kind zijn emancipatie. Het richt zich op de krachten, talenten en mogelijkheden van het kind en het aansporen van het vertrouwen in zijn eigen vaardigheden. Het kind wordt zo de centrale actor in zijn eigen leven.

Traditioneel straathoekwerk vestigt de aandacht op de problemen van het kind. Mobile School draait dit om: we zoeken naar het positieve in het kind zelf: 'Waar ben je goed in? Waar ben je trots op?' We streven ernaar om het kind te laten nadenken en meer openlijk te communiceren over zijn situatie. Door dit bewust te doen, vormt het kind zich gemakkelijker een beter zelfbeeld en een beter begrip van de omgeving, mogelijkheden en identiteit. Zo'n zelfbewustzijn laat hem toe om goed geïnformeerde keuzes te maken over zijn toekomst.

Als onvoorwaardelijke steun en met behulp van een positieve en constructieve aanpak, draagt de straathoekwerker bij tot het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving. Daarin voelt het kind zich prettig en verkent het de opties die zelfontplooiing bevorderen.