Empower street workers

Straathoekwerk wordt maar al te vaak onderschat. Het is een complexe job die een brede kennis en ervaring vergt. Straathoekwerkers zijn mensen die geduldig moeten bouwen aan processen bestaande uit vele kleine stapjes.

Street educators from Glad's House (Mombasa)   Street Educators from Alimentos para la vida (Queretaro)

Doelen zijn vaak gigantisch complex en successen krijgen meestal niet de verdiende erkenning omdat het proces niet naar waarde wordt geschat. De straathoekwerker zet de eerste stappen, bouwt aan fundamenten. Essentiële elementen, maar meestal ver verwijderd van het ideale oplossingsbeeld.

Omdat een huis bouwen zonder fundamenten geen duurzame investering is, ondersteunt Mobile School de grondleggers. We ijveren voor meer erkenning van de straathoekwerken. Met vorming en materialen ondersteunden we hen tijdens hun straathoekwerk.

De straathoekwerkmethodologie van Mobile School belicht alle stappen van de lange weg die het kind moet afleggen. Het veranderingsproces is verbonden aan bewuste keuzes maken. Elke stap vooruit is de moeite waard en het tempo van het kind is cruciaal.

De outreach-strategie (straathoekwerkstrategie) van Mobile School gaat uit van een kind zijn empowerment-proces. Het is de essentie van straathoekwerk en ligt aan de basis van een open en empatische houding van de straathoekwerker.

Wij geven het kind vertrouwen in zijn eigen vaardigheden en laten hem zelf invloed uitoefenen in zijn volledige werkproces. Zo wordt het kind een actieve speler in zijn eigen leven. Bij de klassieke hulpverleningsstrategie richten ze zich op de problemen van het kind, terwijl wij zoeken naar het positieve. Bovendien helpen we het kind open te communiceren over zijn situatie. Het kind vormt zich bijgevolg een duidelijker beeld over zichzelf en zijn omgeving. Door onvoorwaardelijk aanwezig te zijn vanuit dit positieve kader helpt de straathoekwerker het kind bij het ontwikkelen van een sterker zelfbeeld. Dan krijgt het kind de kans om bewuster te oordelen over zijn situatie en zelf keuzes te maken over zijn toekomst.

Om deze doelstellingen te realiseren, moet de straathoekwerker zelf stilstaan bij zijn eigen identiteit, attitudes en houding tegenover het straatkind. Pas als de straathoekwerker bewust omgaat met zijn eigen vaardigheden, cognities en creativiteit, kan hij het kind begeleiden in zijn zoekproces.