Empower school teachers

Leerkrachten en scholen hebben een grote en bewonderenswaardige verantwoordelijkheid in de duurzame ontwikkeling van onze kinderen, jongeren én ook samenleving. Deze zorg kunnen ze niet alleen dragen. Ze rekenen op een sterk partnerschap met ouders, organisaties uit het middenveld, overheid…

Teachers at the Belgian Blast   Teachers at the Belgian Blast

Mobile School wil een sterke ondersteunende partner zijn voor leerkrachten en scholen.

Onderzoek toont aan dat kinderen en jongeren het sterkst leren vanuit eigen ervaring en projectwerk. Dus wanneer ze dingen doen waarmee ze een impact hebben op zaken waar ze echt belang aan hechten.

Mobile School ondersteunt scholen door deze ervaringsgerichte projectcontext met hen te creëren.

We begeleiden leerkrachten om hun leerlingen te ontwikkelen tot empathische changemakers. Zij beschikken zo over een sterke set waarden en competenties die bijdragen tot zowel de eigen duurzame toekomst als die van de mensen rondom hen.