StreetSmart

StreetSmart app Mobile School

Moet het krijtbord wijken voor schermen, is een vraag die we wel vaker krijgen wanneer mensen horen dat we een digitale poot ontwikkelen. Neen dus, bord, krijt en menselijk contact blijven het centrale punt in onze aanpak. Technologie komt er, ter ondersteuning en als kans om onze impact efficiënter te verhogen. Een woordje uitleg…

Mobile School is een strategie

Schattingen spreken over 150 miljoen kinderen en jongeren die leven onder de radar van de formele structuren in de samenleving. Geen warm nest thuis en een slappe of afwezige aansluiting bij formele onderwijssystemen zijn kenmerkende eigenschappen. De subcultuur van de straat wordt de educatieve omgeving waarin deze kinderen en jongeren opgroeien en overleven, vaak in conflict met het systeem dat hen verwerpt.

De eerste en fundamentele stap die we moeten zetten wanneer we deze jongeren willen bereiken is hen opzoeken op straat. We moeten hun vertrouwen terugwinnen en hen ervan overtuigen dat ze wel waardevol en relevant kunnen zijn binnen het grotere geheel. We moeten hun eigenwaarde herstellen en hen empoweren voordat we kunnen denken aan rehabilitatieprogramma’s. Die eigenwaarde herstel je natuurlijk niet door hen al te snel terug in het systeem te dwingen maar door langdurig, onvoorwaardelijk en consequent positief op te duiken op straat om te tonen en te bewijzen dat je het meent. Dit doe je door non-formele educatieve programma’s uit te bouwen waarin de focus ligt op eigenwaarde en empowerment. Dit doe je met geduld en op het tempo van het kind. De mobiele school is het product waarmee wij straathoekwerkers aanzetten en ondersteunen om dit waar te maken. Snelle en goedkope instant-oplossingen zijn een illusie. Het is een werk van lange adem waarin we consistent en efficiënt moeten investeren. 

Hoe meet je efficiëntie? 

Als vooraanstaande getuigen zijn we overtuigd van het belangrijke werk dat onze partnerorganisaties realiseren op straat. Ze rapporteren trimestrieel met info over het aantal sessies, de deelnemers en hun profielen. Via veldwerk en coaching-calls maken wij kwalitatieve evaluaties gebaseerd op 6 pijlers: Structuur & omgeving, zelf-evaluatie, didactiek, counseling skills, motivatie en creativiteit. Op basis van de data die we hieruit halen, kunnen wij met onze impact scorecard onze investeringen opvolgen en bijsturen. Anderzijds blijven we geconfronteerd met één hiaat in de meting. Het blijft ontzettend moeilijk om geregistreerde data over het pedagogisch proces van de kinderen te verkrijgen. Vaak zit deze in de hoofden van straathoekwerkers en gebeurt case management (de opvolging van de kinderen) op een informele en intuïtieve wijze. Je kan de context van de straat nooit volledig beheersen en controleren en bijna alles wat je tegenkomt, is deel van de complexe en chaotische realiteit die je moet meenemen in je interpretatie. Hier gestructureerd waardevolle en cumuleerbare data uithalen is aartsmoeilijk.

Erasmus+

We vroegen ons af of de ervaringen binnen ons Mobile School netwerk representatief en vergelijkbaar zijn met de realiteit van het bredere jeugdwerk. Het Europese fonds Erasmus+ gaf ons de kans om het te onderzoeken. Uit de informatie die we verkregen van 121 jeugd- en straathoekwerkers wereldwijd konden wij concluderen dat het antwoord op deze vraag duidelijk bevestigend is.

De gegevens die worden verzameld zijn in de meeste gevallen bijzonder gelimiteerd en men kan zich vragen stellen over de kwaliteit ervan. Het verzamelen van data en rapportering wordt gezien als noodzakelijk maar is voor de meeste straathoekwerkers geen geliefkoosde activiteit. Het komt bovenop de zware zorgtaak en voelt eerder aan als belastend dan als ondersteunend. We leren ook dat er vooral gegevens worden geregistreerd over de georganiseerde activiteiten, het aantal deelnemers, etc. maar dat er weinig tot geen data is over de pedagogische processen van de kinderen zelf.

StreetSmart

Wij zagen een opportuniteit: Stel je voor dat we een software kunnen ontwikkelen die straathoekwerkers en jeugdwerkers het leven makkelijker maakt. Een smartphone app waarmee ze met minder moeite, meer en kwalitatievere data kunnen registreren. Een systeem dat automatisch leesbare en bruikbare dashboards en rapporten toont die hen helpen om evolutie te zien, eruit te leren en hun impact te verhogen.  

En stel je daarbij voor dat datzelfde systeem je op een pragmatische en intuïtieve manier in staat stelt om het proces van empowerment in het kind zichtbaar te maken en op te volgen. Dit zou ongetwijfeld vele straathoekwerkers helpen om efficiënter en sterker te worden in hun werk met en voor kinderen en jongeren op straat. Maar het zou hen ook sterker maken om de relevantie en impact van hun werk te bewijzen aan overheden en financiers en op die manier meer broodnodige middelen aan te trekken.

Wij besloten de uitdaging aan te gaan. Gebaseerd op onze eigen ervaring en onderzoek klopten we aan bij de tech4good incubator Share.IT in Parijs. Ze omarmden ons idee en besloten ons te ondersteunen in de ontwikkeling van een ‘eerste werkend prototype’, de MVP (Minimum Viable Product). 

Een jaartje later ligt onze StreetSmart MVP op tafel dankzij de ondersteuning van Erasmus+ en Share.IT. In de komende maanden gaan we deze uitgebreid testen om bij te leren en het product te verfijnen. De uiteindelijke doelstelling is om de tool niet enkel binnen ons Mobile School netwerk te gebruiken maar om hem ter beschikking te stellen aan jeugd- en straathoekwerkers wereldwijd. Want hoe meer mensen we kunnen ondersteunen om hun job beter te doen, hoe meer impact we samen realiseren voor de straatkinderen en -jongeren. 

StreetSmart Mobile School mobile app