Algemene voorwaarden

Welkom!

Uw gebruik van de website is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

Identiteit

Mobile School vzw is een partner van StreetWize. Met elke verwijzing naar MobileSchool.org bedoelen we Mobile School vzw.

Mobiele School vzw
Brabançonnestraat 25
BE-3000 Leuven

+32 16 20 00 85
info@mobileschool.org

Gebruiksvoorwaarden

De site www.mobileschool.org is het geesteskind van Mobile School vzw. Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Als u een papieren versie van deze digitale informatie wilt, kunt u een exemplaar afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Let op: elk exemplaar van dit document is op zijn beurt auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, herdistribueren of publiceren van deze site of een deel ervan mag alleen worden gedaan met toestemming van Mobile School. Ons doel is om u nauwkeurige en actuele informatie te geven, ook al kan Mobile School dit helaas niet altijd garanderen. Mobile School behoudt zich het recht voor om op elk moment informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Je gebruikt www.mobileschool.org op eigen risico. Deze website bevat links naar websites van derden. Mobile School is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie op deze sites.

Privacy

Mobile School verwerkt persoonsgegevens voor onze legitieme belangen, zoals:

- communicatie van onze activiteiten via onze nieuwsbrief

- met dank aan onze donateurs

- het organiseren van activiteiten en campagnes
en dit uitsluitend met als doel onze missie optimaal te realiseren.

Bij de verwerking van gegevens voor deze belangen zorgen we ervoor dat we altijd rekening houden met de mogelijke gevolgen voor uw persoonlijke rechten en deze onvoorwaardelijk beschermen. We zullen niet meer gegevens verzamelen en opslaan dan nodig is. De bewaartermijn is beperkt en uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer relevant zijn voor het legitieme belang. Uw gegevens worden met niemand gedeeld en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Onze legitieme belangen wegen op geen enkele manier zwaarder dan uw privacyrechten. Daarom willen we je graag wijzen op je rechten:

- U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we over u hebben in te zien,

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens te controleren en aan te passen,

- Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen,

- U hebt het recht om de verwerking van uw gegevens stop te zetten (als u niet langer een nieuwsbrief, bedankbrief, enz.) wilt ontvangen,

- U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat we uw rechten niet hebben gerespecteerd.

Wil je je gegevens wijzigen of wil je meer informatie? Voel je vrij om neem altijd contact met ons op, en we zullen alles doen wat nodig is.


Koekjes

Deze website maakt gebruik van cookies om de prestaties van de site te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De verzamelde informatie blijft bij Mobile School en wordt niet gedeeld met derden.

Google Analytics:

Om een duidelijk beeld te krijgen van het aantal bezoekers van onze website, voegen we een speciale code toe die een cookie genereert. Met de informatie die we op deze manier verkrijgen, kunnen we onder andere afleiden uit welke regio's onze bezoekers komen en welke soorten browsers ze gebruiken. We gebruiken deze geaggregeerde, niet-persoonlijke gegevens om onze website voortdurend te verbeteren.

Sociale media:

Je kunt bepaalde berichten op onze website „liken” via Instagram. Hiervoor moet je inloggen op Instagram met je social media-account. Om later een andere pagina te „liken”, hoef je niet opnieuw in te loggen. De geplaatste tracking cookie zorgt ervoor dat de website jouw gegevens onthoudt, op voorwaarde dat je vanaf dezelfde computer werkt.