Onze impact

MobileSchool.org onderneemt acties, geïnspireerd door de kracht van straatkinderen, om de duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en de maatschappij te versterken.

Jaarlijkse impactrapporten

Wil je meer weten over onze impact? Download onze jaarverslagen en kom meer te weten over onze activiteiten en onze impact:

[[en] Onze wereldwijde partners [[fr]] Nos partenariats mondiaux [[es]] Nuestros socios globales [[pt]] Os nossos parceiros globais [[nl]] Onze wereldwijde partners

[[nl]] Momenteel zijn er 57 mobiele scholen verspreid over 30 landen op 4 continenten. Al onze actieve partners gaan meerdere keren per week naar de mobiele school om het gevoel van eigenwaarde van straatkinderen te vergroten. [[fr]] Il y a actuellement 57 écoles mobiles dans 30 pays sur 4 continenten. Tous nos partenaires actifs opèrent l'école mobile plusieurs fois par semaine pour renforcer l'estime de soi des enfants des rues. [[es]] Momenteel zijn er meer dan 57 escuelas móviles in 30 landen op 4 continenten. Todos nuestros socios activos sacan las escuelas móviles a la calle varias veces a la semana con el fin de potenciar la autoestima de los niños de la calle. [pt] Momenteel bestaan er 57 escolas móveis in 30 landen op 4 continenten. Todos os nossos colaboradores ativos estão levando a escola móvel para a rua, várias vezes por semana para aumentar a autoestima das crianças em situação de rua. [[nl]] Momenteel zijn er 57 mobiele scholen in 30 landen op 4 continenten. Al onze actieve partners trekken de mobiele school meerdere keren per week de straat op om het zelfvertrouwen van straatkinderen te vergroten.

[[en]] Wil je deel uitmaken van ons netwerk? Meld je nu aan! [[fr]] Wil je deel uitmaken van ons netwerk? Appliceer nu! [es] ¿Wilt u zich bij ons voegen? ¡Postule ahora! [[pt]] Wilt u lid worden van ons netwerk? Candidata-te ja! [[nl]] Wil je lid worden van ons netwerk? Doe je aanvraag!

Sociale impactmeting

Onze missie

MobileSchool.org streeft ernaar organisaties en individuen te inspireren, activeren en engageren. We zetten in op het ontwikkelen van competenties om duurzame ontwikkeling te vergroten. We geloven in het potentieel van elke persoon en zetten alles op alles om sterktes, aspiraties en talenten te ontwikkelen door sociaal ondernemerschap. Zelfontdekking bevorderen en persoonlijke ontwikkeling versterken, dat is de kern van wie we zijn!

Alle producten en acties van MobileSchool.org worden geëvalueerd en krijgen een score ten opzichte van onze missie. Op die manier kunnen we de evolutie van onze sociale impact meten en opvolgen over de jaren heen. Gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve criteria, wordt een jaarlijkse impactscore berekend om de globale impact van MobileSchool.org in kaart te brengen.

De parameters om de sociale impactscore te bepalen zijn, onder andere:

57452

StreetSmart contacten met jongeren

566

opgeleide StreetSmart-jongerenwerkers

68

StreetSmart Wheels-organisaties

37

StreetSmart Wheels-landen

791

StreetwiZed-bedrijven

715

Keynotes en verhalen

152581

StreetwiZed-medewerkers

2418611

Bijdrage aan Mobile School in €