Na een succesvolle verkenning in april 2018, heeft de kleine maar zeer straatgerichte organisatie AGOPODE was klaar voor hun twee weken durende implementatietrainingen. Aangezien de meeste NGO's die met straatverbonden kinderen in Lomé werken, met elkaar verbonden zijn, werden verschillende andere belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen aan de implementatietrainingen voor mobiele scholen om in de nabije toekomst meer impact te kunnen realiseren. Volgens schattingen van het aantal straatgebonden kinderen wonen er ongeveer 3000 kinderen op straat in de hoofdstad van Togo, terwijl veel meer kinderen overdag veel tijd op straat doorbrengen om op straat of op de markt te werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. De eerste straatsessies waren zonder twijfel een groot succes, met veel positieve reacties van zowel de kinderen als het team van straatwerkers.

Bekijk de onderstaande video om een glimp op te vangen van de implementatieworkshops en de eerste sessies op straat.

Met de steun van: Provincie Vlaams-Brabant