[[en]]Strangely enough, we drew our inspiration from the Corona crisis. The far-reaching nature of this global challenge prevented us from harking back to the good old days that were never there anyway. So we had to leave behind the nostalgia surrounding cooperation and along the way found that our well-being is the basis for doing this successfully. [[nl]]Onze inspiratie haalden we vreemd genoeg uit de Corona crisis. Het ingrijpend karakter van deze mondiale uitdaging belette ons ons immers om terug te grijpen naar een goede oude tijd die er eigenlijk toch nooit was. We hebben de nostalgie rond samenwerking dus achterwege moeten laten en onderweg gemerkt dat ons welzijn de basis vormt om dit succesvol te doen.

[[en]]Ideas for working on well-being were taken from determining the unique contribution that we, as an organisation and/or as employees, want to make. But also ideas about workload, work methodology, development and connection make it easier to carry out this work. [[nl]]Ideeën voor de uitvoering van werken aan welzijn haalde we uit het bepalen van de unieke bijdrage die we als organisatie, en/of als medewerker, willen leveren. Maar ook ideeën rond werkbelasting, werkmethodiek, ontwikkeling en connectie maakt de uitvoering van dit werk makkelijker.

[[en]]So let 2021 be the year when the theme of ‘well-being in cooperation’ is successfully launched. So go head, jump and get on with it.  And now, if you will excuse me, I feel an air guitar moment coming on. [[nl]]Laat daarom 2021 het jaar zijn waarin het thema ‘welzijn in de samenwerking’ een succesvolle release kent. Dus ‘Go ahead, jump’ en ga ermee aan de slag. En als u mij nu wil verontschuldigen, ik voel een luchtgitaarmomentje opkomen.