[[en]]During the 10-day visit to South Africa, the local team of street educators of Inanda went through 8 workshops to learn more about the vision behind the mobile school, the practical use of the tool and the 280+ educational materials. For this project, the educational materials were also translated to Zulu language, the most widely spoken language in the province of Kwazulu-Natal. [[nl]]Tijdens de 10-dagen durende implementatietraining in Zuid-Afrika volgde het lokale team van onze partner Inanda 8 workshops om meer te leren over de visie van de mobiele school, het praktische gebruik van de box én de 280 educatieve leerspelen. Voor dit specifieke project werden alle educatieve panelen ook vertaaald naar het Zulu, de meest gesproken taal in de provincie Kwazulu-Natal. [[fr]]During the 10-day visit to South Africa, the local team of street educators of Inanda went through 8 workshops to learn more about the vision behind the mobile school, the practical use of the tool and the 280+ educational materials. For this project, the educational materials were also translated to Zulu language, the most widely spoken language in the province of Kwazulu-Natal. [[es]]During the 10-day visit to South Africa, the local team of street educators of Inanda went through 8 workshops to learn more about the vision behind the mobile school, the practical use of the tool and the 280+ educational materials. For this project, the educational materials were also translated to Zulu language, the most widely spoken language in the province of Kwazulu-Natal. [[pt]]During the 10-day visit to South Africa, the local team of street educators of Inanda went through 8 workshops to learn more about the vision behind the mobile school, the practical use of the tool and the 280+ educational materials. For this project, the educational materials were also translated to Zulu language, the most widely spoken language in the province of Kwazulu-Natal.

[[en]]The brand-new mobile school will operate from the Siyathuthuka preschool and creche, located centrally in the community of Bhambayi. Around the creche, there are a lot of migrant families who struggle to have access to basic services for their children. Moreover, many children in the community are exposed to different forms of abuse, which makes non-formal outreach with the tool extremely relevant for the social workers who aim to build a strong trusting relationship with the community. [[nl]]De gloednieuwe mobiele school heeft zijn uitvalsbasis in de Siyathuthuka kleuterschool en crèche, centraal gelegen in de Bhambayi township. Rond de crèche wonen veel migrantengezinnen die niet altijd eenvoudig toegang krijgen tot basisvoorzieningen voor hun kinderen. Bovendien worden veel kinderen in de gemeenschap blootgesteld aan verschillende vormen van misbruik, waardoor non-formele educatieve sessies met de mobiele school uiterst relevant zijn voor de maatschappelijk werkers die een sterke vertrouwensrelatie met de gemeenschap willen opbouwen. [[fr]]The brand-new mobile school will operate from the Siyathuthuka preschool and creche, located centrally in the community of Bhambayi. Around the creche, there are a lot of migrant families who struggle to have access to basic services for their children. Moreover, many children in the community are exposed to different forms of abuse, which makes non-formal outreach with the tool extremely relevant for the social workers who aim to build a strong trusting relationship with the community. [[es]]The brand-new mobile school will operate from the Siyathuthuka preschool and creche, located centrally in the community of Bhambayi. Around the creche, there are a lot of migrant families who struggle to have access to basic services for their children. Moreover, many children in the community are exposed to different forms of abuse, which makes non-formal outreach with the tool extremely relevant for the social workers who aim to build a strong trusting relationship with the community. [[pt]]The brand-new mobile school will operate from the Siyathuthuka preschool and creche, located centrally in the community of Bhambayi. Around the creche, there are a lot of migrant families who struggle to have access to basic services for their children. Moreover, many children in the community are exposed to different forms of abuse, which makes non-formal outreach with the tool extremely relevant for the social workers who aim to build a strong trusting relationship with the community.

[[en]]After 3 days of intense training, the team was ready to hit the streets, and what an experience it was! The first session was conducted close to the preschool, at the playground of Bhambayi Park. During the session, about 80 hugely enthusiastic children showed up to get to know the mobile school and the educational games. [[nl]]Na 3 dagen intensieve training was het team eindelijk klaar om voor het eerst de straat op te gaan. Meteen een onvergetelijke ervaring! De eerste sessie werd dicht bij de Siyathuthuka kleuterschool gehouden, op de speelplaats van Bhambayi Park. Tijdens de sessie kwamen 80 dolenthousiaste kinderen opdagen om kennis te maken met de mobiele school en de educatieve spelen die de straathoekwerkers hadden voorbereid. [[fr]]After 3 days of intense training, the team was ready to hit the streets, and what an experience it was! The first session was conducted close to the preschool, at the playground of Bhambayi Park. During the session, about 80 hugely enthusiastic children showed up to get to know the mobile school and the educational games. [[es]]After 3 days of intense training, the team was ready to hit the streets, and what an experience it was! The first session was conducted close to the preschool, at the playground of Bhambayi Park. During the session, about 80 hugely enthusiastic children showed up to get to know the mobile school and the educational games. [[pt]]After 3 days of intense training, the team was ready to hit the streets, and what an experience it was! The first session was conducted close to the preschool, at the playground of Bhambayi Park. During the session, about 80 hugely enthusiastic children showed up to get to know the mobile school and the educational games.

[[en]]At the end of the session, Sne – one of the social workers of Inanda – conducted a creative roleplay activity at the sliding door panel. Both children and their parents immediately started asking when the mobile school would be back on the streets, since it provides all the children of the area with a safe space to play, have fun and learn. [[nl]]Op het einde van de sessie testte Sne - een van de sociaal werkers van Inanda - nog een afsluitende creatieve rollenspelactiviteit uit aan het schuifdeurpaneel. Zowel de kinderen als hun ouders begonnen onmiddellijk te vragen wanneer de mobiele school terug zou komen, aangezien zo alle kinderen uit de buurt toegang hebben tot een veilige plek om te spelen, plezier te maken en te leren. [[fr]]At the end of the session, Sne – one of the social workers of Inanda – conducted a creative roleplay activity at the sliding door panel. Both children and their parents immediately started asking when the mobile school would be back on the streets, since it provides all the children of the area with a safe space to play, have fun and learn. [[es]]At the end of the session, Sne – one of the social workers of Inanda – conducted a creative roleplay activity at the sliding door panel. Both children and their parents immediately started asking when the mobile school would be back on the streets, since it provides all the children of the area with a safe space to play, have fun and learn. [[pt]]At the end of the session, Sne – one of the social workers of Inanda – conducted a creative roleplay activity at the sliding door panel. Both children and their parents immediately started asking when the mobile school would be back on the streets, since it provides all the children of the area with a safe space to play, have fun and learn.

[[en]]From now on, the team of Inanda will reach out to children in Bhambayi 3 times per week with their mobile school. Curious to see more footage of our new mobile school? Check out the short video below: [[nl]]Vanaf midden mei zal het team van Inanda de mobiele school 3 keer per week gebruiken om kinderen in Bhambayi te versterken. Benieuwd naar meer beelden van onze nagelnieuwe mobiele school in Zuid-Afrika? Bekijk dan de korte video hieronder:[[fr]]From now on, the team of Inanda will reach out to children in Bhambayi 3 times per week with their mobile school. Curious to see more footage of our new mobile school? Check out the short video below: [[es]]From now on, the team of Inanda will reach out to children in Bhambayi 3 times per week with their mobile school. Curious to see more footage of our new mobile school? Check out the short video below: [[pt]]From now on, the team of Inanda will reach out to children in Bhambayi 3 times per week with their mobile school. Curious to see more footage of our new mobile school? Check out the short video below: