Maar in de context van welzijn kunnen we persoonlijke prestaties niet negeren. Het verwerven van nieuwe vaardigheden en inzichten is een voorwaarde voor het behalen van resultaten. En het behalen van resultaten is, samen met het gevoel van vooruitgang, een belangrijke factor als het gaat om welzijn op het werk. Een organisatie heeft daarom de verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin ontwikkeling centraal staat.

De uitdaging ligt echter in het ontdekken van de juiste ontwikkelingsbehoefte alvorens met een voorstel te komen. De vraag is welke inzichten en vaardigheden mensen in staat kunnen stellen een, bij voorkeur uniek, resultaat te bereiken. Een goede analyse kan immers verrassende perspectieven opleveren. Adam Grant citeert in zijn onderzoek naar burn-out het voorbeeld van de Cleveland Clinic in Ohio. De medische staf had daar te kampen met een te hoge werkdruk. Tegen alle verwachtingen in organiseerde de organisatie empathietrainingen voor medisch personeel om hiermee om te gaan. Verrassend genoeg leidde de empathietraining tot een aanzienlijke afname van burn-out gerelateerde klachten. Wat is er precies gebeurd? Wel, in plaats van in de verdediging te gaan, leerden de deelnemers een constructieve, begripvolle houding aan te nemen tegenover hun cliënten, de patiënten. Ze hebben ook de vaardigheden verworven om hun eigen zorgen aan de patiënten te uiten en ook om hun eigen gevoelens beter te verwoorden. Deze verworven empathische aanpak leidde tot minder afweerreacties van de patiënten, wat resulteerde in snellere en betere consulten en uiteindelijk verminderde de werkdruk. Een goede illustratie dat alleen een grondige analyse tot goede resultaten kan leiden.

Daarom gaat in modellen van rationele besluitvorming aan elke beslissing een goed onderbouwde situatie- en oorzakenanalyse vooraf. Laten we deze analyses nu rigoureus toepassen bij het vertalen van professionele uitdagingen naar ontwikkelingsmogelijkheden. En een leven lang is al lang genoeg, dus laten we tegelijkertijd een flinke dosis rock 'n roll injecteren in de ontwikkelingskansen.